HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tähestikuline register

background image

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

500 lehe salv

konfigureerimine 85
laadimine 81

A

aadress, printer

Macintosh, tõrkeotsing 195

aadress, TCP/IPv6 32
ajakell, seade reaal 91
akud kaasas 221
akustika tehnilised andmed 215
alamvõrgu mask 67
andmed

elektrilised ja akustilised 215

AppleTalk

keelamine 69

AppleTalki seaded 33

B

blokeerimine

võrguprotokollid 69

Bonjouri seaded 57

D

defektid, korduvad 188
DHCP seaded 32
diagnostika

võrgud 34

diagnostikamenüü 38
DIMM-id

installimine 124
juurdepääs 8
olemasolevad tüübid 124
osa numbrid 201
paigaldamise kontroll 128

DLC/LLC

keelamine 69

DLC/LLC seaded 33

DNS-i seaded

IPV4 32
IPV6 32

dokumentide mastaapimine

Windows 100

dokumentide suuruse muutmine

Windows 100

dokument konventsioonid 2
draiverid

eelseadistused

(Macintosh) 58

kaasas 6
Macintosh, tõrkeotsing 195
Macintoshi seaded 58
otseteed (Windows) 99
paberitüübid 76
seaded 46, 47, 54
sätted 55
toetatavad, Windows 43
universaalne 44
Windows, avamine 99

dupleksimise

tõrkeotsing 180

dupleksi seaded, muutmine 69
dupleksprintimine

Macintosh 60
Windows 100

dupleksseade

Kuidas toimida 15
Macintoshi seaded 56

E

Ebaõige talitluse vead 194
EconoMode'i (Säästurežiim)

seadistamine 90

eelseadistused (Macintosh) 58
EIO-kaardid

eemaldamine 134
installimine 132
osa numbrid 202

EIO-kaartide

seaded 30

elavhõbedavaba toode 221
elektrilised andmed 215
e-postihoiatused 57
EPS-failid, tõrkeotsing 196
eraldusvõime

probleemi lahendamise

kvaliteet 182

seaded 56

Eraldusvõime

parandustehnoloogia (REt) 56

eripaber

juhised 78

esimene lehekülg

kasutage erinevat paberit 58

Ethernet-kaardid, osa

numbrid 202

Euroopa Liit, jäätmete

utiliseerimine 221

Explorer, toetatud versioonid

sisseehitatud veebiserver 111

F

failikataloog, printimine 18
FastRes 6
File Upload (Failide üleslaadimine),

Macintosh 56

Firmware Update (Püsivara

värskendus), Macintosh 56

fondid

EPS-failid, tõrkeotsing 196
Macintoshi üleslaadimine 56
püsiressursid 128

fondiloend, printimine

PCL 18
PS 18

funktsioonid 3, 6
füüsilised andmed 214

ETWW

Tähestikuline register 227

background image

G

garantii

kliendipoolne parandus 208
litsents 206
printerikassetid 205
toode 204

H

haldamine, võrk 65
hall taust, probleemide

lahendamine 184

hele väljaprint

probleemi lahendamine 183

hoiatused 2
hoiatused, e-post 57
hoiustamine

prindikassetid 119

HP Jetdirect prindiserver

eemaldamine 134
installimine 132
osa numbrid 202
püsivara värskendused 139

HP klienditeenindus 209
HP lihtne printerihooldus

allalaadimine 49
avamine 108
kirjeldus 49
suvandid 108
toetatud brauserid 49
toetatud

operatsioonisüsteemid 49

HP pettuste vihjeliin 119
HP Printer Utility 56
HP Universal Print Driver 44
HP-UX-tarkvara 51
HP Web Jetadmin

püsivara värskendused 138

hägune print, probleemi

lahendamine 187

hävitamine, tööea

lõppeminel 221

hävitamine tööea lõppemisel 221

I

installimine

EIO-kaardid 132
mälu (DIMM-id) 124

Internet Explorer, toetatud

versioonid

sisseehitatud veebiserver 111

Internetiprotokolli

andmeturve 115

IP-aadress

IPv4 31
Macintosh, tõrkeotsing 195

IP-aadresseerimine, võrk 66
IP-turve 115
IPv4 aadress 67
IPV4 seaded 31
IPv6 aadress 68
IPV6 seaded 32
IPX/SPX

keelamine 69

IPX/SPX-i seaded 33
isiklikud tööd

Windows 102

J

Jaapani VCCI-ohutusnõue 224
Jetadmin

püsivara värskendused 138

Jetadmin, HP Web 49, 114
Jetdirecti prindiserver

eemaldamine 134

Jetdirect prindiserver

installimine 132
osa numbrid 202
püsivara värskendused 139

jooned, probleemi

lahendamine 183, 186, 187

joonlaud, korduv defekt 188
juhtpaneel

asukoht 8
ekraan 12
nupud 12
paberi tüübid 76
puhastuslehekülg,

printimine 135

seaded 46, 54
teated, tüübid 145
tuled 12
turve 116

juhtpaneeli menüüd

diagnostika 38
konfigureeri seadet 21
Kuidas toimida 15
leia töö 16
ligipääsemine 12, 14
lähtestamised 37
menüü EIO <X> Jetdirect 30

paberikäsitsus 19
PCL-alammenüü 22
Prindikvaliteet 23
printimine 21
S/V (sisestus/väljastus) 30
sisseehitatud Jetdirect 30
süsteemiseadistus 26
tarvikute haldamine 20
teave 18

jäätmekäitlus

HP prinditarvikute tagastamise

ja keskkonnakaitse alane
programm 220

K

kaablid

USB, tõrkeotsing 189

kaal, toode 214
kaaneleheküljed 99
kaane leheküljed 58
kaardunud paber, probleemi

lahendamine 186

kahepoolne printimine

Kuidas toimida 15
Macintosh 60
Macintoshi seaded 56
Windows 100

Kanada DOC-määrused 224
kandja

500 lehe salve laadimine 81
Kuidas toimida 15
laadimine salve 1 79
laadimine salve 2 81
salvede ja sektsioonide

mahutavus 77

toetatud mõõdud 73
toetatud tüübid 76
valib salved automaatselt 86

kare paber

väljastussalv, valimine 87

kartong

väljastussalv, valimine 87

kassetid

asendusintervallid 119
garantii 205
hoiustamine 119
mitte-HP 119
oleku teated 12
omadused 6

228 Tähestikuline register

ETWW

background image

sardveebiserverist

tellimine 113

taaskasutamine 219
vahetamine 120

kassetid, prindi

Macintosh olek 61

kasutusandmete lehekülg,

printimine 18

keelamine

AppleTalk 69
DLC/LLC 69
IPX/SPX 69

kell, reaalaeg

seade 91

keskkond toote

nõuetele 216

keskkonnaomadused 5
keskkonnasõbralikkuse

programm 219

ketas

eemaldamine 134
installimine 132

Kettalt kustutamise

funktsioon 115

Kiirkopeerimistööd 93
klienditeenindus

toote uuesti pakkimine 210

klienditugi

HP Printer Utility

leheküljed 56

teenindusinfo ankeet 211
võrgus 209

klienditugisi

sardveebiserveri lingid 113

kohandatud paberiformaadid 75
kohandatud suuruses paberi

seaded

Macintosh 58

kokkuhoiu seaded 90
konfiguratsioonilehekülg

Macintosh 56

konfiguratsioonileht,

printimine 18

konfigureeri seadme

menüüd 21

konventsioonid, dokument 2
koolduv paber, probleemi

lahendamine 185

koopiad, arv

Windows 103

korduvad defektid, probleemi

lahendamine 184, 187

korduvad defektid,

tõrkeotsing 188

Korea EMÜ aruanne 224
kortsus paber, probleemi

lahendamine 186

kuidas-toimida-leheküljed

printimine 106

kuupäev, seade 91
kvaliteet. Vt prindikvaliteet
kõvaketas

kustutamine 115

kõvakettad

krüptitud 116

Kõvakettalt kustutamine 115
kübemed, probleemi

lahendamine 183, 186

L

laadimine

1. salv 79
2. salv 81
500 lehe salv 81

lahendamine

otseühenduse

probleemid 190

töö otse USB-st printimise

probleemid 191

võrguprobleemid 190

lahtine tooner, probleemi

lahendamine 184

lahutus

funktsioonid 6

laigud, probleemi

lahendamine 183, 186

lainetav paber, probleemi

lahendamine 185

laseri ohutusnõuded 224
lehekülgede järjestus,

muutmine 103

lehekülge lehe kohta 59
lehekülgi lehel

Windows 100

leheküljed

ei prindi 189
prinditakse aeglaselt 189
tühjad 189

leia töömenüü 16
Ligipääsetavuse funktsioonid 7

liidese pordid, asukoht 9
liini kiiruse seaded 36, 69
Linuxi tarkvara 51
lisaseadmed

osa numbrid 201
saadaval 6

lisavarustus

tellimine 200

litsents, tarkvara 206
Lock Resources (Ressursside

lukustamine), Macintosh 56

lähtestuste menüü 37
lüümikud

väljastussalv 87

M

Macintosh

AppleTalk 69
draiverid, tõrkeotsing 195
HP Printer Utility 56
muuda dokumentide

suurust 58

sisseehitatud veebiserver 57
tarkvara 56
tarkvaraeemaldus 54
tugi 209
USB-kaart, tõrkeotsing 197

Macintosh draiveriseaded

kohandatud suuruses

paber 58

vesimärgid 59

Macintosh draiverisätted

teenuste vaheleht 61

Macintoshi

draiveri seaded 55, 58
probleemid, tõrkeotsing 195
toega

operatsioonisüsteemid 54

Macintoshi draiveri seaded

töö salvestamine 60

Macintoshi tarkvara

deinstallimine 54

Macintoshi tarkvara

eemaldamine 54

manitsused 2
materjalide ohutuskaardid

(MSDS) 221

materjalipiirangud 221

ETWW

Tähestikuline register 229

background image

meedia

esimene lehekülg 58
kohandatud suuruses,

Macintosh seaded 58

meedium

lehekülge lehe kohta 59

menüüd, juhtpaneel

diagnostika 38
konfigureeri seadet 21
Kuidas toimida 15
leia töö 16
ligipääsemine 12, 14
lähtestamised 37
menüü EIO <X> Jetdirect 30
paberikäsitsus 19
PCL-alammenüü 22
Prindikvaliteet 23
printimine 21
S/V (sisestus/väljastus) 30
sissehitatud Jetdirect 30
süsteemiseadistus 26
tarvikute haldamine 20
teave 18

Menüü EIO <X> Jetdirect 30
menüükaart, printimine 18
mitte-HP tarvikud 119
mitu lehekülge lehe kohta 59
mitu lehekülge lehel

Windows 100

moondunud tähemärgid, probleemi

lahendamine 185

mudelid, funktsioonide võrdlus 3
muuda dokumentide suurust

Macintosh 58

muud materjalid

juhised 78

mõlemad küljed, printimine

Macintosh 60
Macintoshi seaded 56

mõlemad pooled, printimine

Kuidas toimida 15

mõlemale poolele printimine

Kuidas toimida 15
Macintoshi seaded 56
Windows 100

mõõtmed, toode 214
mälu

DIMM-ide installimine 124
lisatud 56
osa numbrid 201

paigaldamise kontroll 128
püsiressursid 128
täiustamine 124

mälu DIMM-id

turve 117

mälu täiustamine 124
märkused 2
määrdunud tooner, probleemi

lahendamine 184

N

Netscape Navigator, toetatud

versioonid

sisseehitatud veebiserver 111

nihkes leheküljed 185
niiskus

nõuded 216
probleemide

lahendamine 182

Nupp Help (Spikker),

juhtpaneel 13

n-up printimine

Windows 100

nupud, juhtpaneel 12
nõuded

töökeskkond 216

nõuded veebilehitsejale

sisseehitatud

veebiserver 111

näidislehekülg, printimine 18
näpunäited 2
n-üleval printimine 59

O

ohutusnõuded 224
olek

HP lihtne printerihooldus 108
HP Printer Utility,

Macintosh 56

Macintosh teenuste

vaheleht 61

sardveebiserver 112
teated, tüübid 145

osa numbrid

EIO-kaardid 202
kaablid 202
mälu 201
prindikassetid 201
salved 201

otseteed 99

P

paber

500 lehe salve laadimine 81
esimene ja viimane lehekülg,

teistsuguse paberi
kasutamine 99

esimene lehekülg 58
kaaned, teistsuguse paberi

kasutamine 99

kaardunud 186
kohandatud formaadid 75
kohandatud suuruses,

Macintosh seaded 58

Kuidas toimida 15
laadimine salve 2 81
laadmine 1. salve 79
lainetav 185
lehekülge lehe kohta 59
probleemide

lahendamine 182

salvede ja sektsioonide

mahutavus 77

toetatud mõõdud 73
toetatud tüübid 76
valib salved automaatselt 86
viltu 185

paber, tellimine 200
paberi

formaat, valimine 99
kohandatud formaat,

valimine 99

tüüp, valimine 99

paberikäsitsusmenüü 19
Paigaldamine

USB-seadmed 129

paigutus

seadistamine, Windows 100

parempoolne paneel, asukoht 8
PCL-alammenüü 22
PCL-draiverid

toetatavad, Windows 43
universaalne 44

PCL-fondiloend, printimine 18
PDF-failid, printimine 124
pettuste vihjeliin 119
pildidefektid, probleemi

lahendamine 182

pildi kordus, probleemi

lahendamine 187

230 Tähestikuline register

ETWW

background image

pordid

toetatud 6
tõrkeotsing Macintoshile 197

pordid, liides

asukoht 9

postkaardid

väljastussalv, valimine 87

PostScript printeri kirjeldusfailid

(PPD)

lisatud 56

PPD-d

lisatud 56

prindikassetid

asendusintervallid 119
hoiustamine 119
oleku teated 12
omadused 6
osa numbrid 201
sardveebiserverist

tellimine 113

vahetamine 120

prindikassett

haldamine 119

prindikassettide vahetamine 120
prindikvaliteet

hall taust 184
hele väljaprint 183
hägune 187
jooned 183
keskkond 182
korduvad defektid 184
korduvad pildid 187
kübemed 183
lahtine tooner 184
laialipillutatud jooned 187
moondunud tähemärgid 185
määrdunud tooner 184
paber 182
pildidefektid 182
probleemi lahendamine 182
rattajäljed 186
tühjad kohad 183
ummistused, pärast 182
valged jooned 186
valged laigud 186

prindimenüü 21
prindi mõlemale küljele

Macintosh 60

prindinõude paus 98
prindinõude peatamine 98

prindinõude tühistamine 98
prinditoimingud 97
prinditööde juhtimine 86
printerikassetid

garantii 205
mitte-HP 119
taaskasutamine 219

printeriseaded

konfigureerib 21

printimine:

USB-talletustarvikud 95

Print Quality (Prindikvaliteet) 23
prioriteet, seaded 46, 54
probleemide lahendamin

e-postihoiatused 57

probleemide lahendamine

hall taust 184
keskkond 182
paber 182
võrgud 34

probleemi lahendamine

hele väljaprint 183
hägune print 187
jooned 183, 186
kaardunud paber 186
korduvad defektid 184
korduvad pildid 187
kübemed 183
laialipillutatud jooned 187
lainetav paber 185
määrdunud tooner 184
pildidefektid 182
rattajäljed 186
teksti kvaliteet 185, 187
tühjad kohad 183
valged laigud 186
viltused leheküljed 185
väljastuse kvaliteet 182

probleemilahendus

teated, tüübid 145
Windowsi probleemid 194

proksiserveri seaded 33
proovieksemplari printimisega

tööd 93

proovimine ja peatamine

Windows 102

ProRes 6
protokollid, võrk 30, 65
protsessori kiirus 6

PS emuleerimisdraiverid

toetatavad, Windows 43

PS-fondiloend, printimine 18
puhastamine

välispind 135

punkti tolli kohta, seaded 56
päise alternatiivrežiim 103
päise paber, asetamine 103
püsiressursid 128
püsivara, täiustamine 136
püsivara kaugtäiustamine 136
püsivara täiustamine 136
püstpaigutus

seadistamine, Windows 100

R

raske paber

väljastussalv, valimine 87

rattajäljed, probleemi

lahendamine 186

reaalajaga kell 91
ressursisalvestus 128
ressursside salvestamine,

mälu 128

REt (Eraldusvõime

parandustehnoloogia) 56

riistvara integreerimistasku 116
rõhtpaigutus

seadistamine, Windows 100

S

S/V (sisestus/väljastus)

menüü 30

Salv 1

kahepoolne printimine,

Macintosh 60

konfigureerimine 85
laadimine 79
paberi suund 79

Salv 2

konfigureerimine 85
laadimine 81

Salv 3

füüsilised andmed 214

salved

asukoht 8
kahepoolne printimine,

Macintosh 60

konfigureerimine 85
Kuidas toimida 15

ETWW

Tähestikuline register 231

background image

Macintoshi seaded 57
mahutavus 77
osa numbrid 201
paberi paigutus 79

salved, olek

HP lihtne printerihooldus 108

salved, sisestus

konfigureerimine 19

salved, väljastus

asukoht 8
mahutavus 77
valimine 87

salvede ja sektsioonide

mahutavus 77

salvestamine, töö

Macintoshi seaded 56, 60

salvestatud tööd

turve 116

sardveebiserver 49, 111
seaded

draiverid 47
draiveri eelseadistused

(Macintosh) 58

prioriteet 46, 54

Seadete vahekaart,

sardveebiserver 113

seadme avastus 65
seadme olek

Macintosh teenuste

vaheleht 61

seadme töökeskkond

probleemide

lahendamine 182

Show Me How (Kuidas

toimida) 15

sildid

väljastussalv, valimine 87

SIMM-id, mitteühilduvus 124
sirgjooneline paberitee 87
sisalduvad

fondid 6

sisestussalved

konfigureerimine 19

sisse/välja nupp, asukoht 8
sisseehitatud Jetdirecti menüü 30
sisseehitatud veebiserver

funktsioonid 111
Macintosh 57
salasõna määramine 115

skaleeri dokumente

Macintosh 58

Solaris tarkvara 51
Soome laseri ohutusnõue 224
spetsifikatsioonid

funktsioonid 6

spikker, Show Me How (Kuidas

toimida) 15

Spoolimise32 vead 194
säilitamine, töö

funktsioonid 93
ligipääsemine 93

sätted

draiverid 55

süsteemi nõuded

sisseehitatud veebiserver 111

süsteemiseadistusmenüü 26

T

taaskasutamine 5, 219
tagumine väljastussalv

asukoht 8
printimine 87

talletamine, töö

funktsioonid 93
ligipääsemine 93

talletatud tööd

kustutamine 94
loomine 93
printimine 93

tarkvara

HP lihtne printerihooldus 49,

108

HP Printer Utility 56
HP Web Jetadmin 49
Macintosh 56
Macintoshi desinstallimine 54
probleemid 193
sardveebiserver 49
seaded 46, 54
sisseehitatud veebiserver,

Macintosh 57

tarkvara litsentsileping 206
toega

operatsioonisüsteemid 54

toetatavad

operatsioonisüsteemid,
Windows 42

Windowsi maha

installimine 48

tarvikud

asendusintervallid 119
haldamine 20
mitte-HP 119
olek, sardveebiserveriga

vaatamine 112

olek, vaatamine HP Printer

Utilityga 56

osa numbrid 201
prindikassettide

vahetamine 120

sardveebiserverist

tellimine 113

taaskasutamine 219
tellimine 200
võltsingud 119

tarvikud, olek

HP lihtne printerihooldus 108

tarviku teated

konfigureerimine 20

tarvikute menüü haldamine 20
tarvikute olek

juhtpaneeli teated 12

tarvikute olek, teenuste vahekaart

Windows 103

tarvikute olek, teenuste vaheleht

Macintosh 61

tarvikute olekulehekülg,

printimine 18

TCP/IP

käsitsi IPv4 parameetrite

konfigureerimine 67

käsitsi IPv6 parameetrite

konfigureerimine 68

TCP/IP seaded

30

teabeleheküljed

printimine 106

teabemenüü 18
Teabe vahekaart,

sardveebiserver 112

teadet

e-postihoiatused 57

teadete saatmine, võrk 65
teated

tuled, juhtpaneel 12
tüübid 145

teenindus

info ankeet 211
toote uuesti pakkimine 210

232 Tähestikuline register

ETWW

background image

teenuste vaheleht

Macintosh 61

tehniline tugi

teenindusinfo ankeet 211
toote uuesti pakkimine 210
võrgus 209

tehnilised andmed

füüsilised 214

tekst, probleemi lahendamine

hägune 187
moondunud tähemärgid 185

tellimine

osa numbrid 201
tarvikud ja lisavarustus 200
tarvikud

sardveebiserverist 113

temperatuuri nõuded 216
testid

võrgud 34

tihedus

probleemi lahendamine 183
seaded 56

toega operatsioonisüsteemid 54
toetatavad operatsioonisüsteemid

Windows 42

toetatud kandjad 73
toide

tõrkeotsing 142

toitenupp, asukoht 8
tooner

tiheduse seade 56
väljastuse kvaliteet, probleemi

lahendamine 184

tooneri

osade numbrid 201

toonerikassetid

Macintosh olek 61

toote kohaletoimetamine 210
toote olek

HP lihtne printerihooldus 108

toote uuesti pakkimine 210
toote võrdlus 3
tugi

HP Printer Utility

leheküljed 56

sardveebiserveri lingid 113
teenindusinfo ankeet 211
võrgus 103, 209

tugiteenused

toote uuesti pakkimine 210

tuled, juhtpaneel 12
turbefunktsioonid 7, 115
Turvaline kettalt kustutamine 115
turvalisus

kettalt kustutamine 115
krüptitud kõvaketas 116
riistvara

integreerimistasku 116

võrk 66

turve

seaded 30

tõrked

tarkvara 193

tõrkeotsing

EPS-failid 196
kontroll-loend 142
korduvad defektid 188
Kuidas toimida 15
leheküljed ei prindi 189
leheküljed prinditakse

aeglaselt 189

lüümikud 179
Macintoshi probleemid 195
otseühenduse

probleemid 190

probleemid paberi

käsitsemisega 177

töö otse USB-st printimise

probleemid 191

tühjad leheküljed 189
USB-kaablid 189
võrguprobleemid 190

tähemärgid, moondunud 185
täitmine

Kuidas toimida 15

täiustatud printimissuvandid

Windows 103

täpid, probleemi

lahendamine 183, 186

tööd

isiklikud 93
kiirkopeerimimine 93
Macintoshi seaded 56
proovieksemplari

printimisega 93

talletatud 93

tööde salvestamine

Windows 102

töökeskkond

nõuded 216

töö otse printimine USB-st 95
töö salvestamine

Macintoshi seaded 60

töö talletamine

funktsioonid 93
ligipääsemine 93

tühistamine

printimine 98

tühjad kohad, probleemi

lahendamine 183

tühjad leheküljed

tõrkeotsing 189

U

uinakurežiim 90
uinaku viivitus

aeg 90
blokeerimine 91
lubamine 91
seadete muutmine 90

ummistused

harilikud põhjused 162
Kuidas toimida 15
taaste 176
ümbrikud 179

ummistusi

prindikvaliteet pärast 182

universaalprindidraiver 44
UNIX-tarkvara 51
USB-kaabel, osa number 202
USB konfiguratsioon 64
USB-port

toetatud 6
tõrkeotsing 189
tõrkeotsing Macintoshile 197

USB-seadmed

paigaldamine 129

USB-talletustarvikud

printimine: 95

V

vaikevõrguvärav, seade 67
valged jooned või täpid, probleemi

lahendamine 186

vastavusdeklaratsioon 223
veateadet

e-postihoiatused 57

veateated

tuled, juhtpaneel 12
tüübid 145

ETWW

Tähestikuline register 233

background image

veebilehed

HP Web Jetadmin,

allalaadimine 114

veebisaidid

klienditugi 209
Macintoshi klienditugi 209
pettustest teatamine 119
universaalprindidraiver 44

vesimärgid

Windows 100

viltused leheküljed 185
voolu

tarbimine 215

vormindi

turve 117

võltsimisvastased tarvikud 119
võltstarvikud 119
võrgud

alamvõrgu mask 67
AppleTalk 69
diagnostika 34
HP Web Jetadmin 114
IP-aadresseerimine 66
IPv4 aadress 67
IPv6 aadress 68
konfigureerimine 65
liini kiiruse seaded 36
Macintoshi seaded 57
protokollid 30
protokollide blokeerimine 69
seaded 30
seadme avastus 65
teadete saatmine ja

haldamine 65

toetatavad protokollid 65
turve 30, 66
vaikevõrguvärav 67

võrgu haldamine 67
võrgutugi 209
Võrgu vahekaart,

sardveebiserver 113

võrguvärav, vaikeseade 67
võrk

salasõna, muutmine 67
salasõna, seadistamine 67
seadistamine, muutmine 67
seadistamine, vaatamine 67

väike paber

väljastussektsioon,

valimine 87

väljaprint

tõrkeotsing 189

väljastuse kvaliteet. Vt

prindikvaliteet

värvitekst

printimine mustana 103

W

Web Jetadmin

püsivara värskendused 138

Web sites

materjalide ohutuskaardid

(MSDS) 221

Windows

draiveri seaded 47
probleemilahenduse

küsimused 194

toetatavad draiverid 43
toetatavad

operatsioonisüsteemid 42

universaalprindidraiver 44

Windowsi tarkvara maha

installimine 48

Ä

äratuse aeg

muutmine 91
seade 91

Ü

ühenduvus

USB 64

Üldine OE erandlik

kaitseviga. 194

ülemine väljastussalv

asukoht 8
printimine 87

ümbrikud

kortsus, probleemi

lahendamine 186

laadimise suund 79
väljastussalv, valimine 87

ümbrikute

ummistused 179

234 Tähestikuline register

ETWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE524-90922*

*CE524-90922*

CE524-90922