HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Füüsilised andmed

background image

Füüsilised andmed

Tabel C-1

Printeri mõõtmed ja kaal

Printeri mudel

Kõrgus

Sügavus

Laius

Kaal

Põhi, d, n ja dn mudelid

316 mm

400 mm

448 mm

15,9 kg

x mudel

456 mm

400 mm

448 mm

21,2 kg

Valikuline 500-leheline söötur

140 mm

400 mm

448 mm

5,3 kg

Tabel C-2

Printeri mõõtmed, kui kõik uksed ja salved on täielikult avatud

Printeri mudel

Kõrgus

Sügavus

Laius

Põhi, d, n ja dn mudelid

325 mm

1040 mm

448 mm

x mudel

465 mm

1040 mm

448 mm

214 Lisa C Tehnilised andmed

ETWW

background image

Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline

kuuldavus

Ajakohase teabe leiate

www.hp.com/go/ljp3010series_regulatory

.

ETWW