HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Selles juhendis kasutatud konventsioonid

background image

Selles juhendis kasutatud konventsioonid

NÄPUNÄIDE.

Näpunäited annavad abistavaid vihjeid või otseteid.

MÄRKUS.

Märkused annavad tähtsat infot mõistete seletamiseks või ülesannete sooritamiseks.

ETTEVAATUST.

Manitsused viitavad toimingutele, mida tuleks sooritada, et vältida andmekadu või

kahju tootele.

HOIATUS!

Hoiatused teatavad teile erilistest toimingutest, mida peaks sooritama, et vältida

isikukahju, katastroofilist andmekadu või ulatuslikku kahju tootele.

2

Peatükk 1 Toote põhiandmed

ETWW