HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prindiseadete prioriteet

background image

Prindiseadete prioriteet

Prindiseadete muutused prioritiseeritakse sõltuvalt muutuste tegemise kohast:

MÄRKUS.

Käskude ja dialoogibokside nimed võivad varieeruda sõltuvalt tarkvaraprogrammist.

Dialoogiboks Page Setup (Lehekülje häälestus): Selle dialoogiboksi avamiseks klõpsake Page
Setup
(Lehekülje häälestus) või analoogilisel käsul töötava programmi menüüs File (Fail). Siin
muudetud seaded alistavad mujal muudetud seaded.

Dialoogikast Print (Prindi): Klõpsake käsul Print (Prindi), Print Setup (Printimisseadistus) vms
menüüs File (Fail) programmis, millega töötate, et seda dialoogikasti avada. Seaded, mida
muudetakse dialoogikastis Print (Prindi), on tavaliselt väiksema tähtsusega ega kirjuta üle neid,
mida tehakse dialoogikastis Page Setup (Lehekülje seadistus).

Dialoogikast Printer Properties (Printimissuvandid) (printeridraiver): Klõpsake Properties
(Suvandid) dialoogikastis Print (Prindi), et printeridraiverit avada. Seaded, mida muudetakse
dialoogikastis Printer Properties (Printimissuvandid), ei kirjuta tavaliselt üle seadeid, mida
tehakse kusagil mujal printimistarkvaras. Suuremat osa printimissuvanditest saate muuta siin.

Printeridraiveri vaikeseaded: Printeridraiveri vaikeseaded määravad kõigis prinditöödes
kasutatavad seaded, kui just seadeid ei ole muudetud dialoogiboksides Page Setup (Lehekülje
häälestus) Print (Prindi) või Printer Properties (Printeri atribuudid).

Printeri juhtpaneeli seaded: Printeri juhtpaneeli seademuudatustel on madalam prioriteet kui
mujal tehtud muudatustel.

46

Peatükk 3 Windowsi tarkvara

ETWW