HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Windowsi printeridraiveri seadete muutmine

background image

Windowsi printeridraiveri seadete muutmine

Kõikide printimistööde seadete
muutmine kuni tarkvaraprogrammi
sulgemiseni

Kõikide prinditööde vaikeseadete
muutmine

Toote konfiguratsiooniseadete
muutmine

1.

Tarkvaraprogrammi File (fail)
menüül klõpsake Print (prindi)
peale.

2.

Valige draiver ja klõpsake siis
Properties (atribuutide) või
Preferences (eelistuste) peale.

Etapid võivad erineda; see on kõige
tavalisem protseduur.

1.

Windows XP, Windows Server
2003 ja Windows Server 2008
(kasutades vaikimisi Start
menüü vaadet)
: Klõpsake Start
(Alusta) ja siis Printers and Faxes
(Printerid ja faksid).

või

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 ja
Windows Server 2008 (kasutades
klassikalist Start menüü vaadet)
:
Klõpsake Start (Alusta), siis
Settings (Seaded) ja siis Printers
(Printerid).

või

Windows Vista: klõpsake Start,
Control Panel (Juhtpaneel) ja
seejärel kategoorias Hardware
and Sound
(Riistvara ja heli)
klõpsake Printer.

2.

Paremklõpsake draiveri ikoonile ja
valige siis Printing Preferences
(printimiseelistused).

1.

Windows XP, Windows Server
2003 ja Windows Server 2008
(kasutades vaikimisi Start
menüü vaadet)
: Klõpsake Start
(Alusta) ja siis Printers and Faxes
(Printerid ja faksid).

või

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 ja
Windows Server 2008 (kasutades
klassikalist Start menüü vaadet)
:
Klõpsake Start (Alusta), siis
Settings (Seaded) ja siis Printers
(Printerid).

või

Windows Vista: klõpsake Start,
Control Panel (Juhtpaneel) ja
seejärel kategoorias Hardware
and Sound
(Riistvara ja heli)
klõpsake Printer.

2.

Paremklõpsake draiveri ikoonile ja
valige siis Properties (atribuudid).

3.

Klõpsake Device Settings
(seadmeseadete) vahelehele.

ETWW

Windowsi printeridraiveri seadete muutmine

47