HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series ohje

background image

HP LaserJet P3010 -tulostin

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttöopas

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Sulautettu HP LaserJet P3010 -Web-palvelin

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeudet ja takuu

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tässä julkaisussa mainitut tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteiden ja palveluiden ainoat takuut
on ilmoitettu näiden tuotteiden ja palveluiden
nimenomaisissa takuuilmoituksissa. Mitään
tämän julkaisun sisältöä ei pidä tulkita
ylimääräiseksi takuuksi. HP ei ole vastuussa
tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
laiminlyönneistä.

Tavaramerkit ja tekijätiedot

Adobe® , PostScript® ja Pantone® ovat
Adobe Systems Incorporated -yhtiön
tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Edition 1, 9/2008

background image

Sisällysluettelo

1 Yleistä

Mikä sulautettu Web-palvelin on? ........................................................................................................ 2

Ominaisuudet ...................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin ............................................................. 3

Järjestelmävaatimukset ........................................................................................................................ 4
HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ...................................................................................... 5
Kirjautuminen ....................................................................................................................................... 6

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana ........................................................................ 6
Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana ........................................................................... 6

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa .............................................................................. 7

2 Laitteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tietoja-näytöissä

Laitteen tila ......................................................................................................................................... 10
Asetussivu .......................................................................................................................................... 11
Tarvikkeiden tilasivu ........................................................................................................................... 13
Tapahtumaloki -sivu ........................................................................................................................... 14
Käyttötiedot ........................................................................................................................................ 15
Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 18
Ohjauspaneelin kuva .......................................................................................................................... 19
Tulosta ................................................................................................................................................ 20

Tiedoston tulostaminen tai laiteohjelmiston päivittäminen Tulosta-näytössä .................... 21

3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytössä

Määritä asetukset ............................................................................................................................... 24

Määritä asetukset -näytön valikoiden käyttäminen ............................................................ 24

Lokeron koot/tyypit ............................................................................................................................. 26
Sähköpostipalvelin ............................................................................................................................. 27

Lähtevän sähköpostin asetukset ....................................................................................... 27
Palautussähköpostiosoitteen määrittäminen ..................................................................... 28

Hälytystilaukset .................................................................................................................................. 29

Laitteen Hälytystilaukset–määritys-näytön käyttäminen ................................................... 30

Hälytyskynnykset ................................................................................................................................ 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

AutoSend-toiminnon ottaminen käyttöön ........................................................................... 35

FIWW

iii

background image

Tietosuoja ........................................................................................................................................... 36

Ohjattu HP Jetdirect -suojausmääritys .............................................................................. 37
Laitteen suojausasetukset ................................................................................................. 38
Kiintolevyn ja massatallennuksen suojausasetukset ......................................................... 44
Suojausasetusten tila ......................................................................................................... 46

Muokkaa muita linkkejä ...................................................................................................................... 47

Linkin lisääminen ............................................................................................................... 48
Linkin poistaminen ............................................................................................................. 48

Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 49
Kieli ..................................................................................................................................................... 50
Päivämäärä ja kellonaika ................................................................................................................... 51

Päivämäärä ja kellonaika–Lisäasetukset ........................................................................... 51
Päivämäärä ja kellonaika–NTS-asetukset ......................................................................... 52

Lepotilan ajoitus ................................................................................................................................. 54

4 Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä

Yleistä ................................................................................................................................................. 56

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki) ....................................................................................................... 60

Miten hp instant support (hp:n pikatuki) toimii ................................................................... 60
Tiedot saatavissa osoitteesta hp instant support (hp:n pikatuki) ....................................... 60

Osta tarvikkeita ................................................................................................................................... 61
Laitetuki .............................................................................................................................................. 62
Näytä miten ........................................................................................................................................ 63
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö ............................................................................ 64

Hakemisto .......................................................................................................................................................... 65

iv

FIWW

background image

Taulukkoluettelo

Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin ....................................................................................................... 7
Taulukko 2-1 Laitteen tila ................................................................................................................................. 10
Taulukko 2-2 Asetussivu .................................................................................................................................. 11
Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tilasivu ................................................................................................................... 13
Taulukko 2-4 Tapahtumalokisivu ...................................................................................................................... 14
Taulukko 2-5 Käyttötiedot ................................................................................................................................. 17
Taulukko 2-6 Tulosta sivu ................................................................................................................................ 20
Taulukko 3-1 Määritä asetukset ....................................................................................................................... 24
Taulukko 3-2 Lokeron koot/tyypit ..................................................................................................................... 26
Taulukko 3-3 Sähköpostipalvelin ...................................................................................................................... 27
Taulukko 3-4 Hälytystilaukset ........................................................................................................................... 29
Taulukko 3-5 AutoSend .................................................................................................................................... 34
Taulukko 3-6 Tietosuoja ................................................................................................................................... 36
Taulukko 3-7 Määritä suojausasetukset ........................................................................................................... 40
Taulukko 3-8 Kiintolevyjen tila .......................................................................................................................... 44
Taulukko 3-9 Kiintolevyaseman määritysasetukset ......................................................................................... 45
Taulukko 3-10 Salatun aseman tilat ................................................................................................................. 45
Taulukko 3-11 Muokkaa muita linkkejä ............................................................................................................ 47
Taulukko 3-12 Kieli ........................................................................................................................................... 50
Taulukko 3-13 Päivämäärä ja kellonaika ......................................................................................................... 51
Taulukko 3-14 Lepotilan ajoitus ....................................................................................................................... 54
Taulukko 4-1 Verkon asetukset ........................................................................................................................ 56

FIWW

v

background image

vi

FIWW

background image

Kuvaluettelo

Kuva 1-1 Esimerkki HP EWS -näytöstä ............................................................................................................. 7
Kuva 2-1 Laitteen tila -näyttö ............................................................................................................................ 10
Kuva 2-2 Asetussivu -näyttö ............................................................................................................................. 11
Kuva 2-3 Tarvikkeiden tilasivu -näyttö .............................................................................................................. 13
Kuva 2-4 Tapahtumaloki -näyttö ...................................................................................................................... 14
Kuva 2-5 Käyttötiedot-näyttö (1/3) .................................................................................................................... 15
Kuva 2-6 Käyttötiedot-näyttö (2/3) .................................................................................................................... 16
Kuva 2-7 Käyttötiedot-näyttö (3/3) .................................................................................................................... 16
Kuva 2-8 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................... 18
Kuva 2-9 Ohjauspaneelin kuva -näyttö ............................................................................................................ 19
Kuva 2-10 Tulosta -näyttö ................................................................................................................................ 20
Kuva 3-1 Määritä asetukset -näyttö .................................................................................................................. 24
Kuva 3-2 Lokeron koot/tyypit -näyttö ................................................................................................................ 26
Kuva 3-3 Sähköpostipalvelin -näyttö ................................................................................................................ 27
Kuva 3-4 Hälytystilaukset -näyttö ..................................................................................................................... 29
Kuva 3-5 Hälytystilaukset–määritys -näyttö ..................................................................................................... 30
Kuva 3-6 Hälytystilaukset–testi -näyttö ............................................................................................................ 32
Kuva 3-7 Hälytyskynnykset -näyttö .................................................................................................................. 33
Kuva 3-8 AutoSend -näyttö .............................................................................................................................. 34
Kuva 3-9 Tietosuoja -näyttö ............................................................................................................................. 36
Kuva 3-10 Ohjattu HP Jetdirect -suojausmääritys ............................................................................................ 38
Kuva 3-11 Laitteen suojausasetukset -näyttö (1/2) .......................................................................................... 39
Kuva 3-12 Laitteen suojausasetukset -näyttö (2/2) .......................................................................................... 39
Kuva 3-13 Kiintolevyn ja massamuistin suojausasetukset -näyttö ................................................................... 44
Kuva 3-14 Muokkaa muita linkkejä -näyttö ....................................................................................................... 47
Kuva 3-15 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................. 49
Kuva 3-16 Kieli -näyttö ..................................................................................................................................... 50
Kuva 3-17 Päivämäärä ja kellonaika -näyttö .................................................................................................... 51
Kuva 3-18 Päivämäärän/kellonajan muoto -näyttö .......................................................................................... 52
Kuva 3-19 Päivämäärä ja kellonaika–NTS-asetukset -näyttö .......................................................................... 52
Kuva 3-20 Lepotilan ajoitus -näyttö .................................................................................................................. 54
Kuva 4-1 Verkon asetukset -näyttö .................................................................................................................. 56
Kuva 5-1 Muita linkkejä -näyttö ........................................................................................................................ 59

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1