HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Laitteen Hälytystilaukset–määritys-näytön käyttäminen

background image

Laitteen Hälytystilaukset–määritys-näytön käyttäminen

Voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa.

Näyttöön Muokkaa- tai Uusi hälytyskohde -painiketta napsautettaessa tuleva Hälytystilaukset–
määritys
-näyttö näyttää seuraavalta:

Kuva 3-5

Hälytystilaukset–määritys -näyttö

30

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytössä

FIWW

background image

Hälytysten asetusten määrittäminen

1.

Tee jompikumpi seuraavista:

Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi hälytyskohde -painiketta.

TAI

Voit muokata nykyistä kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa
Muokkaa-painiketta.

Hälytystilaukset–määritys -ikkuna tulee näyttöön.

2.

Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytykset lähetetään. Järjestelmänvalvojat
voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai
kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla
tai puolipisteellä.

3.

Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit
tarkastella kaikkia laitteessa käytettävissä olevia hälytyksiä valitsemalla Näytä kaikki
hälytykset
.)

4.

Valitse sähköpostivaroituksiin sisällytettävät liitteet. Nämä liitteet voivat sisältää seuraavia sivuja.
(Esimerkkejä näistä sivuista on Tietoja-välilehdessä.)

Tarvikkeiden tilasivu

Käyttötiedot

Asetussivu

Tapahtumalokisivu

XML-tiedot

Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanotettavaksi kohteeksi on valittu automaattinen
tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi
Käyttötiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on
kaksi liitettä, eli yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös XML-tiedot-asetuksen, vastaanotetussa
sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot Käyttötiedot -kohdan tiedot
HTML-muodossa, toinen liite sisältää Tapahtumalokisivu-tiedot HTML-muodossa ja kolmas liite
sisältää pikatukitietoja .XML-tiedostotunnisteen sisältävässä tekstitiedostossa.

5.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä.

6.

Toista kohdat 1 - 6 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

FIWW

Hälytystilaukset

31

background image

Kohdeluettelon määritysten testaaminen

1.

Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa Testaa-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

Kuva 3-6

Hälytystilaukset–testi -näyttö

2.

Valitse testattava kohde.

3.

Palauteosoite on laitteen sähköpostiosoite. Kirjoita sähköpostiosoitteesi Palauteosoite-kenttään,
jotta voit vastaanottaa ilmoituksia testihälytyksen luomista virheistä (esimerkiksi ilmoitus väärästä
kohdeosoitteesta).

4.

Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään
sähköpostihälytysviestin alkuun.

5.

Valitse OK.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

1.

Jos olet määrittänyt monta kohdetta, voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla
poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa Poista-painiketta.

2.

Vahvista poisto valitsemalla OK.

32

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytössä

FIWW