HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sähköpostipalvelin

background image

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja
vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan.
Seuraava kuva, taulukko ja ohje opastavat näytön käytössä.

Kuva 3-3

Sähköpostipalvelin -näyttö

1

2

3

4

Taulukko 3-3

Sähköpostipalvelin

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

1

HP EWS -välilehdet
ja -valikot

Lisätietoja on kohdassa

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa sivulla 7

.

2

Lähtevä sähköposti

Määritä lähtevän sähköpostin asetukset, jos käytät Hälytykset- tai AutoSend -
toimintoja. Lisätietoja on kohdassa

Laitteen Hälytystilaukset–määritys-näytön

käyttäminen sivulla 30

.

3

Vastaussähköposti-
osoite

Tämä on laitteen sähköpostiosoite, joka näkyy laitteen antamissa hälytyksissä.
Lisätietoja on kohdassa

Palautussähköpostiosoitteen määrittäminen sivulla 28

.

4

Ota käyttöön SMTP-
todennus

Jos SMTP-palvelin edellyttää todennusta, kirjoita tunnukset tähän.