HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tietosuoja

background image

Tietosuoja

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Tietosuoja-näytön käytössä.

Kuva 3-9

Tietosuoja -näyttö

1

2

3

4

5

Taulukko 3-6

Tietosuoja

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

1

HP EWS -välilehdet
ja -valikot

Lisätietoja on kohdassa

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa sivulla 7

.

2

Ohjattu HP
Jetdirect -suojaus
määritys
-painike

Ohjattu HP Jetdirect -suojausmääritys -painikkeella voit määrittää laitteen
HP Jetdirect -tulostinpalvelimen suojausasetuksia.

3

Laitteen
suojausasetukset
-
painike

Laitteen suojausasetukset -painikkeella voit määrittää järjestelmänvalvojan
salasanan, sulautetun Web-palvelimen asetuksia ja muita suojausasetuksia.

36

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytössä

FIWW

background image

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

4

Kiintolevyn ja
massamuistin
suojausasetukset
-
painike

Suojattu tallennustilan tyhjennys -painikkeella voit poistaa tietoja, jotka on
tallennettu johonkin laitteeseen liitettyyn massatallennuslaitteeseen.

HUOMAUTUS:

Suojattu tallennustilan tyhjennys -toiminnon asetukset voi määrittää

laitteen suojausasetussivun tiedoston poistotilaosiossa.

HUOMAUTUS:

Määritä laitteen tiedostojärjestelmän salasana, ennen kuin käytät

suojattua levyntyhjennystä. Tiedostojärjestelmän salasanan voi määrittää laitteen
suojausasetussivun Tiedostojärjestelmän salasana -kohdassa. Katso

Laitteen

suojausasetukset sivulla 38

.

HUOMAUTUS:

Tämä painike ei tule näkyviin, jos laitteeseen ei ole asennettu

massatallennuslaitetta.

HUOMAUTUS:

Käytä automaattista salausasetusta -painikkeella voit ottaa

käyttöön HP:n suojatun kiintolevyn salauksen.

5

Suojausasetusten
tila

Tässä osiossa on yhteenveto laitteen nykyisistä suojausasetuksista. Voit muuttaa
asetuksia valitsemalla Määritä suojausasetukset -painikkeen.