HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tulosta

background image

Tulosta

HUOMAUTUS:

Tulosta -näyttö (ja vasemmalla oleva Tulosta-valikko) on käytettävissä vain, jos se

on otettu käyttöön Asetukset-välilehden Tietosuojanäytössä. Poista Tulosta-näyttö käytöstä
Tietosuoja-näytössä, jos et halua sen näkyvän tietosuojasyistä. Lisätietoja on kohdassa

Tietosuoja

sivulla 36

.

Tulosta-näytöstä voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja tai päivittää laiteohjelmiston etäyhteyden
kautta.

Voit käyttää Tulosta-näyttöä yhden tiedoston tulostamiseen kerrallaan laitteesta, joka tukee HP EWS
-palvelinta. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi silloin, kun käytät kannettavaa tietokonetta, sillä
tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä ja milloin
vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta
tiedostoon -ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen tiedostotunnisteena on usein esimerkiksi
PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) tai PRN (Windows print-ready File).

Tulosta-näytössä voit myös päivittää laitteen laiteohjelmiston. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen,
koska voit päivittää laitteen laiteohjelmiston asentamatta lisäsovelluksia. Kun laitteelle on saatavana
laiteohjelmistopäivityksiä, voit ladata ne laitetuen Web-sivustosta:

www.hp.com/go/ljp3010_firmware

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuva 2-10

Tulosta -näyttö

1

2

3

Taulukko 2-6

Tulosta sivu

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

1

HP EWS -välilehdet
ja -valikot

Lisätietoja on kohdassa

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa sivulla 7

.

2

Laitteen tila

Näyttää laitteen tilan (samat tiedot näkyvät Laitteen tila -näytössä ja ohjauspaneelin
näytössä).

HUOMAUTUS:

Tulostimen tilana on oltava

Valmis

, jotta se voi vastaanottaa

laiteohjelmistopäivityksiä ja tulostuskelpoisia tiedostoja.

3

Valitse tiedosto

Voit valita kannettavassa, tietokoneessa tai verkkotiedostopalvelimessa olevan
tulostettavan tiedoston.

20

Luku 2 Laitteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tietoja-näytöissä

FIWW