HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Yleistä

background image

Yleistä

Verkot-näytöissä voit määrittää ja hallita laitetta tai verkkoa. Verkot-välilehtien näyttöjen ulkoasu ja
ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja versionumeron mukaan. Seuraava
näyttö vastaa näyttöä, joka avautuu valitsemalla Verkot. Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymäpalkista
haluamasi näytön Verkot-valikko.

Kuva 4-1

Verkon asetukset -näyttö

1

2

3

Taulukko 4-1

Verkon asetukset

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

1

HP EWS -välilehdet
ja -valikot

Lisätietoja on kohdassa

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa

sivulla 7

.

2

Valitse kieli

Valitse Verkot-välilehden kieli. Verkot-välilehden käytettävissä olevien kielten
luettelo ei vastaa Asetukset-välilehdessä käytettävissä olevia kieliä.

3

Ohje

Lisätietoja Verkot-välilehden asetuksista saat napsauttamalla ?-painiketta.

Verkot-näytöissä voi tehdä esimerkiksi seuraavia toimintoja HP Jetdirect -tulostuspalvelimen mallin ja
käyttöversion mukaan:

muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia

Ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa niitä käytöstä.

määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen

Määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään laitteen ja verkon asetuksia. Salasana
synkronoidaan sen salasanan kanssa, joka määritetään Asetukset-välilehden Yleinen suojaus -
näytössä. Määritä tai vaihda se jommassakummassa näytössä.

Määritä laitteen suojaus salasanoilla, käyttöluetteloilla ja hallintaprotokollilla.

tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja,
haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja

56

Luku 4 Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä

FIWW

background image

tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja

avata HP Jetdirect -asetussivun

määrittää, kuinka usein HP EWS tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja Verkot-näytöistä on seuraavissa lähteissä:

Ohje. Voit tarkastella kunkin verkkotoiminnon kuvausta kussakin Verkot-näytössä napsauttamalla
oikeassa yläkulmassa olevaa ?-painiketta. Ohje-näytössä on myös linkki HP:n web-sivustoon,
jossa on lisäohjeita.

HP Jetdirect -järjestelmänvalvojan opas. Tämä opas on yleensä laitteen mukana toimitetulla
CD-levyllä. Voit myös ladata sen laitteeseen liittyviltä hp.com-tukisivuilta

FIWW

Yleistä

57

background image

58

Luku 4 Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä

FIWW

background image

5