HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa

background image

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa

Voit selata HP EWS -näyttöjä napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi Tietoja- tai Asetukset-
välilehteä), ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista
valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on HP EWS -näyttöihin liittyviä tietoja.

HUOMAUTUS:

HP EWS -palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan

esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja
asetuksista.

Kuva 1-1

Esimerkki HP EWS -näytöstä

1

2

3

7

4

5

6

HUOMAUTUS:

EWS-käyttöliittymän elementit (painikkeet ja tekstit) näkyvät tässä asiakirjassa

lihavoituna.

Taulukko 1-1

HP:n sulautettu Web-palvelin

Kuvan
kohta

HP EWS -näyt
ön kohta

Kuvaus

Lisätietoja

1

Laitteen nimi

Tuotteen nimen näyttäminen.

2

Laitteen TCP/
IP-osoite

Tuotteen IP-osoitteen näyttäminen.

3

Välilehdet

Tietoja-välilehti

Voit tarkastella
tuotetietoja. Et voi
määrittää tuotteen
asetuksia tämän
välilehden näyttöjen
kautta.

Katso

Laitteen tilan tarkasteleminen

HP EWS -palvelimen Tietoja-
näytöissä sivulla 9

.

Asetukset-välilehti

Voit määrittää tuotteen
asetukset tässä
välilehdessä.

Katso

Laitteen määrittäminen

Asetukset-näytössä sivulla 23

.

Verkot-välilehti

Voit tarkistaa verkon tilan
ja määrittää verkon
asetukset.

Katso

Verkon toiminnan hallinta

Verkot-näytöissä sivulla 55

.

FIWW

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa

7

background image

Kuvan
kohta

HP EWS -näyt
ön kohta

Kuvaus

Lisätietoja

4

Valikot

Erilaiset jokaisella
välilehdellä

Tuo valikot näkyviin
napsauttamalla välilehteä.

5

Muita linkkejä

hp instant support
(hp:n pikatuki)

Voit luoda yhteyden
verkkoresursseihin, kun
tarvitset apua ongelmien
ratkaisuun tai tietoja HP-
laitteeseen saatavilla
olevista lisäpalveluista.

Katso kohtaa

Muita linkkejä -alueen

käyttäminen resurssina
sivulla 59

.

Katso kohtaa

hp instant support

(hp:n pikatuki) sivulla 60

.

Katso kohtaa

Laitetuki sivulla 62

.

Katso kohtaa

Oma palveluntarjoaja

ja Oma huoltoyhteyshenkilö
sivulla 64

.

Osta tarvikkeita

Voit tilata HP-tuotteeseen
alkuperäisiä HP-
tarvikkeita Internetin
kautta.

Laitetuki

HP:n Web-sivuston
tuotekohtaisista ohjeista
voit hakea ratkaisuja
tuotteeseen liittyviin
ongelmiin.

Näytä miten

Voit tarkastella
tulostintehtävien ja
ongelmanratkaisun
vaiheittaisia ohjeita.

6

Kirjaudu/
Kirjaudu ulos

Erilainen
käyttäjätyypin
mukaan

Kirjaudu sisään
järjestelmänvalvojana tai
palveluntarjoajana.

Katso

Kirjautuminen sivulla 6

.

7

Näyttö

Erilainen valikon
vaihtoehdon mukaan

Saat näytön näkyviin
napsauttamalla valikon
vaihtoehtoa.

Katso kohtaa

Laitteen tilan

tarkasteleminen HP EWS -
palvelimen Tietoja-näytöissä
sivulla 9

.

Katso kohtaa

Laitteen

määrittäminen Asetukset-näytössä
sivulla 23

.

Katso kohtaa

Verkon toiminnan

hallinta Verkot-näytöissä
sivulla 55

.

Taulukko 1-1

HP:n sulautettu Web-palvelin (jatkoa)

8

Luku 1 Yleistä

FIWW

background image

2