HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Mikä sulautettu Web-palvelin on?

background image

Mikä sulautettu Web-palvelin on?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan
käyttää. Samalla tavoin Web-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkoperustaisia ohjelmia.
Web-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella Web-selaimella, esimerkiksi Microsoft
Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla Firefox -selaimella.

Sulautettu Web-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto, vaan se sijaitsee laitteen (kuten
tulostimen) laiteohjelmistossa.

Sulautettu Web-palvelin luo rajapinnan laitteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset
Web-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla (HP EWS) voit tarkastella laitteen tilatietoja, muuttaa asetuksia
ja hallita laitteen toimintoja tietokoneesta käsin.

HUOMAUTUS:

HP:n sulautettuun Web-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja

laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat
HP LaserJet -tulostimia ja MFP-laitteita sekä HP Digital Sender -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi,
MFP-laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.