HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - הצהרה בנושא לייזר – פינלנד

background image

תוחיטב

214

background image

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle

.

VARNING

!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för

osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1

.

HUOLTO

HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän

huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu

henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan

puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia,

jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja

.

VARO

!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa

toiminnassa. Älä katso säteeseen

.

VARNING

!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig

laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser

.

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

215

חפסנ

ד

עדימ