HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - הנחיות לגבי סוגי נייר וחומרי הדפסה מיוחדים

background image

תורוטרפמטב

תוהובגה

תושורדה

ךילהתל

.

שומיש

ריינב

דעוימה

תוספדמל

inkjet

לולע

םורגל

קזנ

רצומל

.

גוס

רמוח

הספדהה

השע

לא

השעת

תופטעמ

ןסחא

תופטעמ

ןפואב

חטושמ

.

שמתשה

תופטעמב

םירוביחהש

ןהב

םיעיגמ

דע

תוניפל

.

שמתשה

תועוצרב

תוקיבד

השילתל

תורשואמה

שומישל

תוספדמב

רזייל

.

לא

שמתשת

תופטעמב

תוטמוקמ

,

תוכותח

,

תוקובד

דחי

וא

תומוגפ

ןפואב

והשלכ

.

לא

שמתשת

תופטעמב

תולעב

םירגוס

,

םירגס

,

תונולח

וא

תופטעמ

תודפורמ

.

לא

שמתשת

םירמוחב

םיקיבד

וא

םירמוחב

םייטטניס

םירחא

.

תוקבדמ

שמתשה

ךא

קרו

תוקבדמב

ןקלחש

ירוחאה

וניא

ףושח

.

שמתשה

תוקבדמב

תוחוטש

.

שמתשה

קר

תונויליגב

םיאלמ

לש

תוקבדמ

.

לא

שמתשת

תוקבדמב

תוטמוקמ

,

שיש

ןהב

תועוב

וא

תוקבדמב

תומוגפ

.

לא

סיפדת

תונויליג

םייקלח

לש

תוקבדמ

.

םיפקש

שמתשה

ךא

קרו

םיפקשב

םירשואמה

שומישל

תוספדמב

רזייל

.

חנה

תא

םיפקשה

לע

חטשמה

רחאל

תרסהש

םתוא

רצומהמ

.

לא

שמתשת

ירמוחב

הספדה

םיפוקש

םניאש

םירשואמ

שומישל

תוספדמב

רזייל

.

ריינ

הרבח

וא

םיספט

םיספדומ

שארמ

שמתשה

ךא

קרו

ריינב

הרבח

וא

םיספטב

םירשואמה

שומישל

תוספדמב

רזייל

.

לא

שמתשת

ריינב

הרבח

טלוב

וא

יתכתמ

.

ריינ

דבכ

שמתשה

ךא

קרו

ריינב

דבכ

רשואמה

שומישל

תוספדמב

רזייל

דמועשו

יטרפמב

לקשמה

םידעוימה

רצומל

הז

.

לא

שמתשת

ריינב

אוהש

דבכ

רתוי

הזמ

ץלמומה

םיטרפמב

רצומל

הז

אלא

םא

רבודמ

ריינב

לש

HP

רשואש

שומישל

רצומב

הז

.

ריינ

קירבמ

וא

הפוצמ

שמתשה

ךא

קרו

ריינב

קירבמ

וא

הפוצמ

רשואמה

שומישל

תוספדמב

רזייל

.

לא

שמתשת

ריינב

קירבמ

וא

הפוצמ

דעוימה

שומישל

םירצומב

תקרזהל

ויד

.

HEWW

תויחנה

יבגל

יגוס

ריינ

ירמוחו

הספדה

םידחוימ

76

background image

תניעט

םישגמה

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

רשאכ