Pomoć za HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Pisač HP LaserJet serije P3010

Korisnički priručnik za HP ugrađeni

web-poslužitelj

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 - ugrađeni web-poslužitelj

Korisnički priručnik

background image

Jamstvo i autorska prava

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Zabranjeno je svako umnožavanje,
prilagodba ili prijevod bez prethodnog
pismenog dopuštenja, osim kada je to
dopušteno zakonom o autorskim pravima.

Informacije u ovom dokumentu podliježu
promjenama bez prethodne obavijesti.

Jedina jamstva koja tvrtka HP daje za svoje
proizvode i usluge izričito su navedena u
jamstvenim izjavama isporučenima uz te
proizvode i usluge. Nijedna ovdje navedena
informacija ne može se tumačiti kao dodatno
jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne
tehničke i uredničke pogreške te propuste
koji se nalaze u tekstu.

Tržišni znaci i njihovi vlasnici

Adobe® , PostScript® i Pantone® tržišni su
znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® i Windows® registrirani su tržišni
znaci Microsoft Corporation u SAD-u.

Edition 1, 9/2008

background image

Sadržaj

1 Pregled

Što je ugrađeni web-poslužitelj? ........................................................................................................... 2

Značajke ............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin i HP ugrađeni web-poslužitelj ................................................................ 3

Sistemski zahtjevi ................................................................................................................................. 4
Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja ........................................................................................... 5
Prijava i odjava ..................................................................................................................................... 6

Za prijavu kao administrator ................................................................................................ 6
Za odjavu kao administrator ............................................................................................... 6

Navigacija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja ............................................................................ 7

2 Pregled statusa uređaja sa zaslona informacija na HP EWS

Stanje uređaja .................................................................................................................................... 10
Konfiguracijske stranice ..................................................................................................................... 11
Stranica statusa potrošnog materijala ................................................................................................ 13
Dnevnik događaja stranica ................................................................................................................. 14
Stranica upotrebe ............................................................................................................................... 15
Informacije o uređaju .......................................................................................................................... 18
Snimka upravljačke ploče ................................................................................................................... 19
Ispis .................................................................................................................................................... 20

Ispis datoteke ili nadopuna programskih datoteka sa zaslona Ispis ................................. 21

3 Konfiguriranje uređaja sa zaslona Postavke

Konfiguriranje uređaja ........................................................................................................................ 24

Korištenje izbornika na zaslonu Konfiguriranje uređaja .................................................... 25

Veličine/vrste za ladicu ....................................................................................................................... 26
Poslužitelj e-pošte .............................................................................................................................. 27

Konfiguriranje odlazne e-pošte .......................................................................................... 27
Konfiguriranje povratne adrese e-pošte ............................................................................. 28

Predbilježbe upozorenja ..................................................................................................................... 29

Korištenje zaslona Predbilježbe upozorenja–postavljanje s uređajem ............................. 30

Granice upozorenja ............................................................................................................................ 33
Automatsko slanje .............................................................................................................................. 34

Za uključivanje značajke Automatsko slanje. .................................................................... 35

HRWW

iii

background image

Sigurnost ............................................................................................................................................ 36

Čarobnjak za konfiguriranje sigurnosti za HP Jetdirect ..................................................... 37
Sigurnosne postavke uređaja ............................................................................................ 38
Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje .................................................. 44
Status sigurnosnih postavki ............................................................................................... 46

Uređivanje ostalih veza ...................................................................................................................... 47

Dodavanje veze ................................................................................................................. 48
Uklanjanje veze ................................................................................................................. 48

Informacije o uređaju .......................................................................................................................... 49
Jezik ................................................................................................................................................... 50
Datum i vrijeme .................................................................................................................................. 51

Datum i vrijeme–napredno ................................................................................................. 51
Datum i vrijeme–NTS postavke ......................................................................................... 52

Plan mirovanja .................................................................................................................................... 54

4 Upravljanje operacijom umrežavanja sa zaslona Umrežavanje

Pregled ............................................................................................................................................... 56

5 Korištenje Ostale veze kao resursa

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Kako radi hp instant support ............................................................................................. 60
Informacije dostupne s hp instant support ......................................................................... 60

Nabava potrošnog materijala ............................................................................................................. 61
Podrška za proizvod ........................................................................................................................... 62
Pokaži mi kako ................................................................................................................................... 63
Moj davatelj usluga i Moj servisni ugovor ........................................................................................... 64

Kazalo ................................................................................................................................................................ 65

iv

HRWW

background image

Popis tablica

Tablica 1-1 HP ugrađeni web-poslužitelj ............................................................................................................ 7
Tablica 2-1 Stanje uređaja ............................................................................................................................... 10
Tablica 2-2 Konfiguracijske stranice ................................................................................................................. 11
Tablica 2-3 Stranica statusa potrošnog materijala ........................................................................................... 13
Tablica 2-4 Stranica dnevnika događaja .......................................................................................................... 14
Tablica 2-5 Stranica upotrebe .......................................................................................................................... 17
Tablica 2-6 Stranica Ispis ................................................................................................................................. 20
Tablica 3-1 Konfiguriranje uređaja ................................................................................................................... 24
Tablica 3-2 Veličine/vrste za ladicu .................................................................................................................. 26
Tablica 3-3 Poslužitelj e-pošte ......................................................................................................................... 27
Tablica 3-4 Predbilježbe upozorenja ................................................................................................................ 29
Tablica 3-5 Automatsko slanje ......................................................................................................................... 34
Tablica 3-6 Sigurnost ....................................................................................................................................... 36
Tablica 3-7 Konfiguriranje sigurnosnih postavki ............................................................................................... 40
Tablica 3-8 Statusi tvrdog diska ....................................................................................................................... 44
Tablica 3-9 Opcije za konfiguraciju tvrdog diska .............................................................................................. 45
Tablica 3-10 Statusi šifriranog diska ................................................................................................................ 45
Tablica 3-11 Uređivanje ostalih veza ............................................................................................................... 47
Tablica 3-12 Jezik ............................................................................................................................................ 50
Tablica 3-13 Datum i vrijeme ............................................................................................................................ 51
Tablica 3-14 Plan mirovanja ............................................................................................................................. 54
Tablica 4-1 Mrežne postavke ........................................................................................................................... 56

HRWW

v

background image

vi

HRWW

background image

Popis slika

Slika 1-1 Primjer zaslona HP EWS .................................................................................................................... 7
Slika 2-1 Zaslon Stanje uređaja ....................................................................................................................... 10
Slika 2-2 Zaslon Konfiguracijske stranice ......................................................................................................... 11
Slika 2-3 Zaslon Stranica statusa potrošnog materijala ................................................................................... 13
Slika 2-4 Zaslonska stranica Dnevnik događaja .............................................................................................. 14
Slika 2-5 Stranica upotrebe zaslon (1 od 3) ..................................................................................................... 15
Slika 2-6 Stranica upotrebe zaslon (2 od 3) ..................................................................................................... 16
Slika 2-7 Stranica upotrebe zaslon (3 od 3) ..................................................................................................... 16
Slika 2-8 Zaslon Informacije o uređaju ............................................................................................................. 18
Slika 2-9 Zaslon Snimka upravljačke ploče ...................................................................................................... 19
Slika 2-10 Zaslon Ispis ..................................................................................................................................... 20
Slika 3-1 Zaslon Konfiguriranje uređaja ........................................................................................................... 24
Slika 3-2 Zaslon Veličine/vrste za ladicu .......................................................................................................... 26
Slika 3-3 Zaslon Poslužitelj e-pošte ................................................................................................................. 27
Slika 3-4 Zaslon Predbilježbe upozorenja ........................................................................................................ 29
Slika 3-5 Zaslon Predbilježbe upozorenja–postavljanje ................................................................................... 30
Slika 3-6 Zaslon Predbilježbe upozorenja–test ................................................................................................ 32
Slika 3-7 Zaslon Granice upozorenja ............................................................................................................... 33
Slika 3-8 Zaslon Automatsko slanje ................................................................................................................. 34
Slika 3-9 Zaslon Sigurnost ............................................................................................................................... 36
Slika 3-10 Čarobnjak za konfiguriranje sigurnosti za HP Jetdirect ................................................................... 38
Slika 3-11 Zaslon Sigurnosne postavke uređaja (1 od 2) ................................................................................ 39
Slika 3-12 Zaslon Sigurnosne postavke uređaja (2 od 2) ................................................................................ 39
Slika 3-13 Zaslon Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje .................................................... 44
Slika 3-14 Zaslon Uređivanje ostalih veza ....................................................................................................... 47
Slika 3-15 Zaslon Informacije o uređaju ........................................................................................................... 49
Slika 3-16 Zaslon Jezik .................................................................................................................................... 50
Slika 3-17 Zaslon Datum i vrijeme .................................................................................................................... 51
Slika 3-18 Zaslon Format datuma/vremena ..................................................................................................... 52
Slika 3-19 Zaslon Datum i vrijeme–NTS postavke ........................................................................................... 52
Slika 3-20 Zaslon Plan mirovanja ..................................................................................................................... 54
Slika 4-1 Zaslon Mrežne postavke ................................................................................................................... 56
Slika 5-1 Zaslon Ostale veze ............................................................................................................................ 59

HRWW

vii

background image

viii

HRWW

background image

1