HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Datum i vrijeme–NTS postavke

background image

Datum i vrijeme–NTS postavke

Na zaslonu Datum i vrijeme–NTS postavke možete sinkronizirati HP EWS s mrežnim poslužiteljem
za vrijeme. Sljedeća ilustracija prikazuje zaslon.

Slika 3-19

Zaslon Datum i vrijeme–NTS postavke

Za konfiguriranje mrežnog poslužitelja za korekciju točnog vremena slijedite postupak opisan u
nastavku.

52

Poglavlje 3 Konfiguriranje uređaja sa zaslona Postavke

HRWW

background image

NAPOMENA:

Na taj se način ispravlja netočno vrijeme (npr. kašnjenje sata), no sat se ne sinkronizira

s mrežni poslužiteljem za vrijeme.

1.

Unesite TCP/IP adresu mrežnog poslužitelja za vrijeme ili naziv glavnog računala u polje Adresa
mrežnog poslužitelja za vrijeme
. To je mrežni poslužitelj za vrijeme koji će HP EWS koristiti
prilikom sinkronizacije.

2.

U polje Uskladi vrijeme s poslužiteljem svakih upišite interval ponavljanja sinkronizacije.

3.

U polje Lokalni priključak za primanje vremena s poslužitelja upišite broj odgovarajućeg
priključka.

4.

Pritisnite OK kako biste spremili postavke.

5.

Pritisnite Uskladi sada za trenutačnu sinkronizaciju. Ako ne pritisnete Uskladi sada, sat će se
sinkronizirati u sljedećem postavljenom terminu prema rasporedu.

HRWW

Datum i vrijeme

53