HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfiguriranje odlazne e-pošte

background image

Konfiguriranje odlazne e-pošte

Morate konfigurirati odlaznu e-poštu ako namjeravate koristiti značajke Upozorenja ili Automatsko
slanje
.

1.

Pronađite TCP/IP adresu ili potpuno kvalificirani naziv domene SMTP poslužitelja za e-poštu na
svojoj mreži. EWS koristi TCP/IP adresu SMTP poslužitelja za prijenos poruka e-pošte drugim
računalima. Polje adrese poslužitelja e-pošte također podržava IPV6 adrese (SMTP6).

NAPOMENA:

Te podatke obično možete dobiti od administratora mreže ili -pošte u svojoj

organizaciji.

2.

Označite potvrdni okvir Omogućavanje odlazne e-pošte.

3.

U tekstualni okvir SMTP poslužitelj upišite TCP/IP adresu SMTP poslužitelja ili potpuno
kvalificirani naziv domene, koji možete pronaći u prvom koraku.

HRWW

Poslužitelj e-pošte

27

background image

4.

Upišite povratnu adresu e-pošte za uređaj (po izboru).

NAPOMENA:

Informacije o konfiguriranju povratne adrese e-pošte potražite u

Konfiguriranje

povratne adrese e-pošte na stranici 28

.

5.

Ako SMTP poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti, odaberite potvrdni okvir Omogućavanje
SMTP provjere autentičnosti
i upišite korisničko ime i lozinku (po izboru).

6.

Pritisnite Primijeni za spremanje promjena.