HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje

background image

Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje

Na stranici Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje nalazi se detaljni status za svaki
od ugrađenih diskova, status šifriranja i dostupne stavke konfiguracije.

Slika 3-13

Zaslon Sigurnosne postavke za tvrdi disk i masovno spremanje

Za svaki disk koji je ugrađen u pisač, u odjeljku Status tvrdog diska bit će prikazan unos za disk. Svaki
unos za disk sadrži sljedeća polja:

Tablica 3-8

Statusi tvrdog diska

Oznaka

Vrijednost

Tvrdi disk:

Interni, EIO <utor>, Nije ugrađen (može se šifrirati), (Ne može se šifrirati)

Serijski broj:

<serijski broj diska>, Nije primjenjivo

Status diska:

Omogućen, Onemogućen, Nije primjenjivo, Nema diska

Tablica 3-7

Konfiguriranje sigurnosnih postavki (Nastavak)

44

Poglavlje 3 Konfiguriranje uređaja sa zaslona Postavke

HRWW

background image

Oznaka

Vrijednost

Status šifriranja:

Status šifriranog diska

Vrijednost

SDLPC

Šifrirano

SDUPN

Nije šifrirano

NDIPN

Nije primjenjivo

NSDPN

Nije podržano

SDLPW, NSDPP, SDUPP, NDIPP

Nedostaje očekivani disk

SDLPN

Šifrirano putem drugog uređaja

Prisutan dodatni disk kad je prisutan
šifrirani disk

Prisutan je još jedan šifrirani disk

U odjeljku Konfiguracija za HP Secure Hard Drive prikazane su opcije za konfiguraciju diska koji ovisi
o kontekstu:

Tablica 3-9

Opcije za konfiguraciju tvrdog diska

Status šifriranog diska

Opcije

NDIPN, NSDPN

Odabir automatske opcije za omogućavanje

SDUPN

Omogući šifriranje (nasumična ili ručno određena lozinka)

SDLPC, SDLPN, SDLPW

Ponovno pokretanje tvrdog diska

NSDPP, SDUPP, NDIPP

Onemogući šifriranje i nastavi

Pisač će uvijek biti u jednom od definiranih skupova statusa šifriranog diska, s obzirom na konfiguraciju
diska. Svaki od statusa šifriranog diska bit će u suodnosu sa skupom tekstnih nizova i konfiguracijskih
opcija ugrađenog web-poslužitelja.

Tablica 3-10

Statusi šifriranog diska

Status šifriranog diska

Opis

NDIPN

Nije ugrađen disk, lozinka diska nije postavljena.

NSDPN

Instaliran ne-FDE; pisač nije konfiguriran za korištenje FDE
funkcija.

SDUPN

Instaliran FDE; nije konfiguriran za rad u zaključanom načinu
rada.

SDLPC

Ugrađen zaključani FDE. Disk radi pravilno.

SDLPW

Instaliran zaključani FDE; pisač nema odgovarajuću lozinku.

NSDPP

Instaliran ne-FDE; međutim, pisač očekuje zaključani FDE.

SDUPP

Instaliran FDE; međutim zaključan je za drugi pisač.

NDIPP

Nije ugrađen disk, lozinka diska je postavljena.

SDLPN

Instaliran zaključani FDE; međutim, pisač nije konfiguriran za
njegovo korištenje.

Tablica 3-8

Statusi tvrdog diska (Nastavak)

HRWW

Sigurnost

45

background image

Status šifriranog diska

Opis

11

Disk se briše

12

FDE drugog proizvođača (npr., Seagate Momentus FDE bez
odgovarajućeg HP identifikatora).

13

Premošćeni disk (uistinu nefunkcionalan)

14

Aktivni USB disk

15

Premošćeni USB disk

16

Upotrebljivi disk onemogućen zbog prisutnosti FDE diska.

Pomoću gumba Sigurno brisanje pohranjenih podataka možete izbrisati čitav sadržaj odabrane
trajne memorije.

UPOZORENJE!

Kada pritisnete Sigurno brisanje pohranjenih podataka, uređaj će se ponovno

pokrenuti, a svi podaci i rješenja instalirana u odabranoj trajnoj memoriji bit će potpuno uništeni.
Informacije o pohranjenim podacima koje će biti izbrisane uključuju i aplikacije drugih proizvođača,
spremljene zadatke ispisa, zadatke za zadržavanje.

Sigurno brisanje pohranjenih podataka omogućava korisnicima zamjenu uređaja za pohranu bez
mogućnosti da bilo tko vrati podatke ili aplikacije koje se nalaze na uređajima za pohranu. Ovu funkciju
koristite samo ako prije uklanjanja želite ukloniti sve spremljene podatke i aplikacije s uređaja za
pohranu. Sigurno brisanje pohranjenih podataka može trajati preko 2 sata, ovisno o veličini medija i
odabranom načinu sigurnog brisanja datoteka. Za to vrijeme nećete moći pristupiti uređaju.

Za korištenje funkcije Sigurno brisanje pohranjenih podataka, odaberite uređaje za spremanje i pritisnite
Sigurno brisanje pohranjenih podataka. Uređaj će se ponovno pokrenuti i izbrisati podatke. Podatke
će ukloniti u skladu s načinom sigurnog brisanja datoteka koji je odabran za uređaj (za pristup načinu
sigurnog brisanja datoteka pogledajte

Sigurnosne postavke uređaja na stranici 38

). Sigurno brisanje

pohranjenih podataka s opcijom Način brisanja datoteka postavljenom na Sigurno brzo brisanje
(zadano) potrajat će 30 minuta ili dulje; postavite li opciju Način brisanja datoteka na Sigurno sterilno
brisanje, potrajat će 2 sata ili dulje.

UPOZORENJE!

Uređaj nećete moći koristiti dok se ne izvrši funkcija sigurnog brisanje pohranjenih

podataka.