HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje veze

background image

Uklanjanje veze

Pomoću ovog postupka možete ukloniti vezu.

1.

Pod Korisnički definirane veze odaberite vezu ili veze koje želite ukloniti.

2.

Pritisnite Uklanjanje odabrane veze.

Tablica 3-11

Uređivanje ostalih veza (Nastavak)

48

Poglavlje 3 Konfiguriranje uređaja sa zaslona Postavke

HRWW