HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stanje uređaja

background image

Stanje uređaja

Na zaslonu Stanje uređaja možete pregledati trenutni status uređaja. Sljedeća ilustracija i tablica
opisuju kako koristiti ovaj zaslon.

Slika 2-1

Zaslon Stanje uređaja

1

3

4

6

2

5

7

Tablica 2-1

Stanje uređaja

Legenda

Dio zaslona

Informacije ili mogućnosti koje taj dio zaslona nudi

1

HP EWS kartice i
izbornici

Dodatne informacije potražite u odjeljku

Navigacija pomoću HP ugrađenog web-

poslužitelja na stranici 7

.

2

Status

Prikazuje status uređaja (informacije koje se prikazuju i na zaslonu upravljačke
ploče).

3

Gumbi upravljačke
ploče

Gumbe upravljačke ploče koristite kao i na samom uređaju. Za odabir gumba
upravljačke ploče koji će se prikazati na ovom zaslonu prijeđite na zaslon
Sigurnost, karticu Postavke.

4

Potrošni materijal

Prikazuje približan postotak preostalog vijeka trajanja za sav potrošni materijal.

5

Pojedinosti
potrošnog materijala

Otvara zaslon Stranica statusa potrošnog materijala na kojem možete
pregledati informacije o potrošnom materijalu na uređaju.

6

Mediji

Prikazuje informacije o statusu i konfiguraciji za ulazne ladice i izlazne spremnike.

Status medija je OK dok se ladica u potpunosti ne isprazni. Kada je ladica prazna,
status je Prazne.

7

Izmjena postavki

Otvara se zaslon Ostale postavke na kojem možete promijeniti postavke vrste
papira.

10

Poglavlje 2 Pregled statusa uređaja sa zaslona informacija na HP EWS

HRWW