HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stranica upotrebe

background image

Stranica upotrebe

Zaslon Stranica upotrebe prikazuje broj stranica za svaku veličinu medija koja je prošla kroz uređaj,
kao i broj obostrano ispisanih stranica. Ukupni se zbroj izračunava množenjem broja ispisanih stranica
i broja jedinica.

Informacije na ovom zaslonu mogu se koristiti za utvrđivanje koliko tonera ili papira valja imati u
zalihama. Sljedeća ilustracija i tablica opisuju kako koristiti ovaj zaslon.

Slika 2-5

Stranica upotrebe zaslon (1 od 3)

1

2

3

4

HRWW

Stranica upotrebe

15

background image

Slika 2-6

Stranica upotrebe zaslon (2 od 3)

5

16

Poglavlje 2 Pregled statusa uređaja sa zaslona informacija na HP EWS

HRWW

background image

Slika 2-7

Stranica upotrebe zaslon (3 od 3)

Tablica 2-5

Stranica upotrebe

Legenda

Dio zaslona

Informacije ili mogućnosti koje taj dio zaslona nudi

1

HP EWS kartice i izbornici

Dodatne informacije potražite u odjeljku

Navigacija pomoću HP ugrađenog

web-poslužitelja na stranici 7

.

2

Broj korištenih stranica
(ekvivalentno)

Naznačuje vrstu stranica koje su ispisane, broj jednostrano ispisanih
stranica, broj obostrano ispisanih stranica i ukupni broj ispisanih stranica.

3

Jedinice

Jedinica je jednaka standardnoj stranici veličine A4. Sve druge veličine
stranica navode se u odnosu na tu standardnu veličinu. Stranica veličine A4
(letter) ispisana s obje strane jednaka je dvjema jedinicama.

4

Ukupno

Ukupni broj stranica za sve vrste ispisanih medija.

5

Načini rada mehanizma za
nanošenje tonera i korištenje
puta za papir

Naznačuje različite načine ispisa korištene za zadatke ispisa.

HRWW

Stranica upotrebe

17