HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Құжатты аяқтау опциясын орнату

background image

Құжатты аяқтау опциясын орнату

Келесі тапсырманы орындау үшін принтер драйверін ашып, Finishing (Аяқтау) жиекбелгісін
басыңыз.

Мен қалайша

Орындау адымдары

Екі жағына қолмен басып шығару (дуплекс)

ЕСКЕРІМ:

Бұл ақпарат автоматты дуплексері жоқ

өнімдерге қолданылады.

1.

Қағаздың бетін төмен қаратып 1-науаға немесе бетін
жоғары қаратып 2-науаға салыңыз.

2.

Принтер драйверінде Print on both sides (manually)
(Екі жағына басып шығару (қолмен)) құсбелгі көзін
белгілеңіз. Егер құжаттың жоғарғы жиегінен түптейтін
болсаңыз, Flip pages up (Беттерді жоғары қарай
аудару) құсбелгі көзін белгілеңіз.

3.

Тапсырманың бірінші жағын басып шығару үшін OK
батырмасын басыңыз.

4.

Басып шығарылған жинақты шығару қалтасынан
шығарып, оның басып шығарылған бетін жоғары
қаратып 1-науаға салыңыз.

5.

Тапсырманың екінші жағын басып шығару үшін

OK

батырмасын басыңыз.

Екі жағына автоматты түрде басып шығару (дуплекс)

ЕСКЕРІМ:

Бұл ақпарат автоматты дуплексері бар

өнімдерге қолданылады.

1.

Қағаздың бетін жоғары қаратып 2-науаға салыңыз.

2.

Принтер драйверінде Print on both sides (Екі жағына
басып шығару) құсбелгі көзін белгілеңіз. Егер
құжаттың жоғарғы жиегінен түптейтін болсаңыз, Flip
pages up
(Беттерді жоғары қарай аудару) құсбелгі
көзін белгілеңіз.

3.

Тапсырманы басып шығару үшін OK батырмасын
басыңыз.

KKWW

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз 105

background image

Мен қалайша

Орындау адымдары

Буклетті басып шығара аламын

a) Print on both sides (Екі жағына басып шығару) құсбелгі
көзін белгілеңіз. ə) Booklet layout (Буклет жобасы)
ашылмалы тізімінен Left binding (Сол жақтан түптеу)
немесе Right binding (Оң жақтан түптеу) опциясын
таңдаңыз. Pages per sheet (Бір парақтағы беттер саны)
опциясы 2 pages per sheet (əр параққа 2 бет) параметріне
автоматты түрде өзгереді.

Бір параққа көп бетті басып шығара аламын

a) Pages per sheet (Параққа бір бет) жайылмалы тізімнен
парақ санын таңдаңыз. ə) Print page borders (Басып
шығару Беттерінің Жиектері) жəне Page Order (Бет Кезегі)
жəне Orientation (Бағыты) үшін дұрыс опцияларды
таңдаңыз.

Парақ бағытын таңдай аламын

a) Orientation (Бағыт) аумағында Portrait (Кітаптық)
немесе Landscape (Альбомдық) опциясын таңдаңыз.
ə) Бет бейнесінің жоғарғы жағын төмен қаратып басып
шығару үшін Rotate by 180 degrees (180 градусқа бұру)
опциясын таңдаңыз.