HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Мәзірлерді пайдалану

background image

Мəзірлерді пайдалану

1.

Мəзір

түймесін басыңыз.

2.

Тізім бойынша жылжу үшін төмен көрсекісін немесе жоғары көрсеткісін басыңыз.

3.

Опцияны таңдау үшін

OK

түймесін басыңыз.

4.

Алдыңғы деңгейге қайту үшін артқа көрсекісін басыңыз.

5.

Мəзірден шығу үшін

Мəзір

түймесін басыңыз.

6.

Бір тармақ туралы қосымша ақпаратты көру үшін анықтама түймесін басыңыз.

Бұл негізгі мəзір болып табылады.

Негізгі мəзірлер

МАҒАН ОРЫНДАУ ТƏСІЛІН КӨРСЕТІҢІЗ

ТАПСЫРМАНЫ ТАБУ

АҚПАРАТ

ҚАҒАЗДЫ ҚОЛДАНУ

ЖАБДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ

ДИАГНОСТИКАЛАУ

ҚЫЗМЕТ

14

Бап 2 Басқару панелі

KKWW