HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Диагностикалау мәзірі

background image

Диагностикалау мəзірі

Өнімнің мəселелерін анықтауға жəне оны шешуге көмектесетін тексерулерді жегу үшін
ДИАГНОСТИКАЛАУ мəзірін пайдаланыңыз.

Көрсету үшін:

Мəзір

батырмасын басып, ДИАГНОСТИКАЛАУ мəзірін таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Жұлдызшасы (*) бар мəндер зауыттық стандартты мəндер болып табылады. Кейбір

мəзір тармақтарының стандартты мəндері жоқ.

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

ОҚИҒАЛАР ЖУРНАЛЫН
БАСЫП ШЫҒАРУ

Өнімнің оқиғаларды тіркеу
журналындағы ең соңғысынан
бастап, соңғы 50 жазбасы есепті
басып шығарады.

ОҚИҒАЛАР ЖУРНАЛЫН
КӨРСЕТУ

Ең соңғысынан бастап, соңғы 50
оқиғаны көрсетеді.

ҚАҒАЗ ЖОЛЫНЫҢ
СЕНСОРЛАРЫ

Өнімнің сенсорларының дұрыс
жұмыс істеп, əр сенсордың күйін
көрсеткенін анықтау үшін
олардың əрқайсысын тексереді.

ҚАҒАЗ ЖОЛЫН
ТЕКСЕРУ

Науалардың конфигурациясы
сияқты өнімнің қағаз қолдану
мүмкіндіктерін тексереді.

ТЕКСЕРУ БЕТІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Қағаз қолдану мүмкіндіктерін
тексеруге арналған бет құрады.
Сізге арнайы қағаз жолдарын
тексеру үшін тексеретін жолды
анықтап алу керек.

ҚАЙНАР КӨЗ

БАРЛЫҚ НАУАЛАР

1-НАУА

2-НАУА*

3-НАУА

4-НАУА

Тексеру бетінің барлық
науалардан немесе арнайы
науадан басып шығарылуын
көрсетеді.

ДУПЛЕКС

ӨШІРУЛІ

ҚОСУЛЫ

Дуплексердің тексеруге
қосылғанын анықтайды.

ЕСКЕРІМ:

Бұл опция тек

HP LaserJet P3011n принтерінде
жəне HP LaserJet P3011dn
принтерінде қол жетімді болады.

КӨШІРМЕЛЕР

1*

10

50

100

500

Көрсетілген көзден қаншалықты
беттің тексеру бөлігі ретінде
жіберілуге тиісті екенін
анықтайды.

40

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

ҚОЛМЕН ƏПЕРУ
СЕНСОРЫН ТЕКСЕРУ

Қағаз жолы сенсорларының
дұрыс жұмыс істеп тұрғанын
анықтау үшін тексереді.

ҚОЛМЕН ƏПЕРУ
СЕНСОРЫН ТЕКСЕРУ 2

Қағаз жолы сенсорларының
дұрыс жұмыс істеп тұрғанын
анықтау үшін қосымша
тексереді.

ҚҰРАМДАСТЫ ТЕКСЕРУ Бар құрамдастар тізімі

шығарылады.

Шуыл, түс құралының ағуын
жəне басқа да аппараттық құрал
мəселелерін болдырмау үшін
жеке бөлшектерді өз бетіңізбен
іске қосыңыз.

БАСЫП ШЫҒАРУ/
ТОҚТАТУ ТЕКСЕРУІ

Ауқымы 0-60 000 миллисекундты
құрайды. Стандартты мəн 0
болып табылады.

Бейненің қай жерден бүлініп
бара жатқанын көруге мүмкіндік
беретін баспа ортасы циклында
өнімді тоқтату арқылы баспа
сапасының ақаулықтарын
ұқыпты шеттетеді. Бұл қолмен
тазалауды қажет етуі мүмкін
кептелу хабарының шығуына
себепші болады. Бұл тексеруді
қызмет көрсету орталығының
өкілі іске асыруы тиісті.

ТЕРМОБЕКІТКІШТІ
ТЕКСЕРУ БЕТІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Термобекіткіштің ағымдық күйін
анықтау үшін бұл бетті басып
шығарыңыз.

ҚОЛТАҢБА ТЕКСЕРУ

ЖАРАМСЫЗ БОЛСА
БОЛДЫРМАУ
*

ЖАРАМСЫЗ БОЛСА НҰСҚАУ
БЕРУ

Егер енгізілген бағдарламалық
құрал жаңарту коды өнімнің
қолтаңбасына сəйкес келмесе,
енгізілген бағдарламалық
жаңарту кезінде өнім қалай
жауап беретінін теңшеңіз.

KKWW

Диагностикалау мəзірі

41