HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қалай екенін көрсет мәзірі

background image

Қалай екенін көрсет мəзірі

Өнімді пайдалану туралы нұсқауларды басып шығару үшін МАҒАН ОРЫНДАУ ТƏСІЛІН
КӨРСЕТІҢІЗ
мəзірін пайдаланыңыз.

Көрсету үшін:

Мəзір

батырмасын басып, МАҒАН ОРЫНДАУ ТƏСІЛІН КӨРСЕТІҢІЗ мəзірін

таңдаңыз.

Тармақ

Түсіндіру

КЕПТЕЛУЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

Өнімдегі кептелуді тазалауға қатысты нұсқаулармен қамтамасыз етеді.

НАУАЛАРДЫ ТОЛТЫРУ

Науаларға салуға жəне оларды конфигурациялауға қатысты
нұсқаулармен қамтамасыз етеді.

АРНАЙЫ БАСПА ҚҰРАЛЫН САЛУ

Конверттер, мөлдір үлдірлер жəне жапсырмалар сияқты арнайы баспа
құралын салуға қатысты нұсқаулармен қамтамасыз етеді.

ЕКІ ЖАҒЫН БАСЫП ШЫҒАРУ

Қағаздың екі жағына басып шығаруға (дуплексті басып шығаруға)
арналған нұсқаулармен қамтамасыз етеді.

ҚОЛДАУЛЫ ҚАҒАЗ

Қолданылатын қағаз бен баспа құралының тізімімен қамтамасыз етеді.

БАСЫП ШЫҒАРУ БОЙЫНША КӨМЕК
НҰСҚАУЫ

Веб желісіндегі қосымша анықтама беттеріне сілтемелер беретін бетті
басып шығарады.

ӨНІМ КӨРІНІСТЕРІ

Өнім құрамдастарын түсіндіретін бетті басып шығарыңыз.

KKWW

Қалай екенін көрсет мəзірі

15