HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қамсыздандыру материалдары мәзірін басқару

background image

Қамсыздандыру материалдары мəзірін басқару

Қамсыздандыру материалдары жобаланған қызмет мерзімінің бітуіне жақындағанда бұйым қалай
ескерту беретінін конфигурациялау үшін осы мəзірді пайдаланыңыз.

Көрсету үшін:

Мəзір

түймесін басып, ЖАБДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ мəзірін таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Жұлдызшасы (*) бар мəндер зауыттық стандартты мəндер болып табылады. Кейбір

мəзір тармақтарының стандартты мəндері жоқ.

Мəзір элементі

Ішкі мəзір элементі

Мəндер

Сипаттама

ӨТЕ ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙДЕ

ҚАРА КАРТРИДЖ

ТОҚТАТУ

ЖАЛҒАСТЫРУҒА НҰСҚАУ
БЕРУ

ЖАЛҒАСТЫРУ*

Баспа картриджы жобаланған
қызмет ету мерзімінің бітуіне
өте жақын қалған кезде
бұйымның істейтін əрекетін
таңдаңыз.

ТОҚТАТУ: Өнім картридж
ауыстырылғанша тоқтап
тұрады.

ЖАЛҒАСТЫРУҒА НҰСҚАУ
БЕРУ
: Өнім хабар жойылғанша
тоқтап тұрады.

ЖАЛҒАСТЫРУ: Өнім ескерту
хабарын көрсетеді, бірақ басып
шығаруды жалғастыра береді.

АНЫҚТАЛҒАН
ПАЙДАЛАНУШЫЛАР АЗ

ҚАРА КАРТРИДЖ

Өнім ескерту беретін
картридждің жобаланған
қызмет ету мерзімінің
пайыздық көрсеткішін енгізу
үшін көрсеткі түймелерін
немесе сандық пернетақтаны
пайдаланыңыз.

20

Бап 2 Басқару панелі

KKWW