HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қызмет мәзірі

background image

Қызмет мəзірі

SERVICE (ҚЫЗМЕТ) мəзірі құрсауланған. Оны ашу үшін PIN код қажет. Бұл мəзір өкілетті қызмет
көрсету қызметкерлерінің пайдалануына арналған.

42

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

3