HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Macintosh ақаулықтарын түзету

background image

Macintosh ақаулықтарын түзету

Кесте 10-3

Mac OS X жүйесінің ақаулары

Принтер драйвері Баспа орталығы немесе Принтер баптаулары утилитасында берілмеген.

Себеп

Шешім

Өнімнің бағдарламалық құралы орнатылмаған болар немесе
дұрыс орнатылмаған.

Өнімнің .GZ файлының төмендегі қатты диск папкасында екеніне
көз жеткізіңіз:

Mac OS X V10.3 жəне V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, мұндағы <lang> —
пайдаланылатын екі əріпті тіл коды.

Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Қажет болса, бағдарламалық жасақтаманы қайта орнатыңыз.
Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу жөніндегі нұсқаулықтан
қараңыз.

PostScript Принтер ерекшелігі (PPD) файлында ақаулық бар.

Төмендегі қатты диск папкасынан GZ файлын жойыңызъ:

Mac OS X V10.3 жəне V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, мұндағы <lang> —
пайдаланылатын екі əріпті тіл коды.

Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Бағдарламалық жасақтаманы қайта орнатыңыз.
Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу жөніндегі нұсқаулықтан
қараңыз.

Өнім аты, IP мекенжай немесе Rendezvous/Bonjour хосты аты Баспа орталығы немесе Принтер баптаулары
утилитасындағы өнімдер тізімінде жоқ.

Себеп

Шешім

Өнім дайын болмауы мүмкін.

Кабельдердің дұрыс жалғанғанын, өнімнің қосылып жəне дайын
шамы жанып тұрғанын тексеріңіз

Дайын

. Егер сіз USB немесе

Ethernet концентраторы арқылы қосылсаңыз, онда компьютерге
тікелей немесе басқа порт арқылы қосылып көріңіз.

Қате байланыс түрі таңдалған болуы мүмкін.

Өнім мен компьютердің арасындағы байланыс түріне
байланысты USB, IP баспасы немесе Rendezvous/Bonjour
атының таңдалғанына көз жеткізіңіз.

Қате өнім аты, IP мекенжайы немесе Rendezvous/Bonjour хост
аты пайдаланылуда.

Өнім атын, IP мекенжайын немесе Rendezvous хост атын тексеру
үшін конфигурациялау бетін басып шығарыңыз.
Конфигурациялау бетіндегі атының, IP мекенжайының немесе
Rendezvous хост атының Баспа орталығы немесе Принтер
баптаулары утилитасындағы өнімнің атына, IP мекенжайына
немесе Rendezvous хост атына сəйкес келетінін тексеріңіз.

Интерфейс кабелі ақаулы немесе сапасы төмен болуы мүмкін.

Кабельді жоғары сапалы кабельге ауыстырыңыз.

202 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Принтер драйвері Баспа орталығы немесе Принтер баптаулары утилитасындағы таңдалған өнімді автоматты түрде
баптамайды.

Себеп

Шешім

Өнім дайын болмауы мүмкін.

Кабельдердің дұрыс жалғанғанын, өнімнің қосылып жəне дайын
шамы жанып тұрғанын тексеріңіз

Дайын

. Егер сіз USB немесе

Ethernet концентраторы арқылы қосылсаңыз, онда компьютерге
тікелей немесе басқа порт арқылы қосылып көріңіз.

Өнімнің бағдарламалық құралы орнатылмаған болар немесе
дұрыс орнатылмаған.

Өнімнің .PPD файлының төмендегі қатты диск папкасында
екеніне көз жеткізіңіз:

Mac OS X V10.3 жəне V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, мұндағы <lang> —
пайдаланылатын екі əріпті тіл коды.

Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Қажет болса, бағдарламалық жасақтаманы қайта орнатыңыз.
Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу жөніндегі нұсқаулықтан
қараңыз.

PostScript Принтер ерекшелігі (PPD) файлында ақаулық бар.

Төмендегі қатты диск папкасынан GZ файлын жойыңыз:

Mac OS X V10.3 жəне V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, мұндағы <lang> —
пайдаланылатын екі əріпті тіл коды.

Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Бағдарламалық жасақтаманы қайта орнатыңыз.
Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу жөніндегі нұсқаулықтан
қараңыз.

Интерфейс кабелі ақаулы немесе сапасы төмен болуы мүмкін.

Кабельді жоғары сапалы кабельге ауыстырыңыз.

Баспа тапсырмасы сіз қалаған өнімге жіберілмеген.

Себеп

Шешім

Баспа кезегі тоқтатылған болуы мүмкін.

Баспа кезегін қайта бастаңыз. Рrint monitor (Баспаны қадағалау)
тармағын ашып, Start Jobs (Тапсырмаларды бастау) z түймесін
басыңыз.

Қате өнім аты немесе IP мекенжайы пайдаланылуда. Басып
шығару тапсырмаңызды дəл сондай немесе ұқсас аты, IP
мекенжайы немесе Rendezvous хост аты бар өнім қабылдаған
болуы мүмкін.

Өнім атын, IP мекенжайын немесе Rendezvous хост атын тексеру
үшін конфигурациялау бетін басып шығарыңыз.
Конфигурациялау бетіндегі атының, IP мекенжайының немесе
Rendezvous хост атының Баспа орталығы немесе Принтер
баптаулары утилитасындағы өнімнің атына, IP мекенжайына
немесе Rendezvous хост атына сəйкес келетінін тексеріңіз.

Кесте 10-3

Mac OS X жүйесінің ақаулары (жалғасы)

KKWW

Macintosh ақаулықтарын түзету 203

background image

Инкапсуляцияланған PostScript (EPS) файлы қате қаріптермен басылып шығады.

Себеп

Шешім

Бұл ақаулық кейбір бағдарламалық жасақтамаларда болады.

Басып шығару алдында өнімге EPS файлында берілген
қаріптерді жүктеп көріңіз.

Файлды екілік код пішімінің орнына ASCII пішімінде
жіберіңіз.

Үшінші тарап USB картасынан басып шығара алмайсыз.

Себеп

Шешім

Бұл қателік USB өнімдерінің бағдарламалық құралы
орнатылмаған кезде орын алады.

Үшінші тарап USB картасын қосқан кезде Apple USB Адаптер
картасын қолдау бағдарламалық құралы қажет болуы мүмкін.
Бұл бағдарламалық жасақтаманың ең жаңа нұсқасы Apple веб-
торабында бар.

USB кабелі арқылы қосылғанғанда, драйвер таңдалғаннан кейін өнім Баспа орталығы немесе Принтер баптаулары
утилитасында көрсетілмейді.

Себеп

Шешім

Бұл ақаулық бағдарламалық құралдың немесе аппараттық
құралдың құрамдасының əсерінен туындады.

Бағдарламалық құралдың ақауларын жою

Сіздің Macintosh жүйеңіз USB мүмкіндігін қолдайтынын
анықтаңыз.

Macintosh операциялық жүйеңіздің Mac OS X v10.3 немесе
кейінгі нұсқасы екенін тексеріңіз.

Macintosh жүйеңізде тиісті Apple компаниясының USB
бағдарламалық құралы бар екенін тексеріңіз.

Аппараттық құралдың ақауларын жою

Өнімнің қосулы екенін тексеріңіз.

USB кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Тиісті жоғары жылдамдықты USB кабелін пайдаланып
отырғаныңызды тексеріңіз.

Тізбектен қуат алатын USB құрылғыларының тым көп емес
екенін тексеріңіз. Барлық құрылғыларды тізбектен
ажыратып, кабельді тікелей хост компьютеріндегі USB
портына қосыңыз.

Тізбекке екеуден артық қуатсыз USB концентраторлары
жалғанбағанын тексеріңіз. Барлық құрылғыларды тізбектен
ажыратып, кабельді тікелей хост компьютеріндегі USB
портына қосыңыз.

ЕСКЕРІМ:

iMac пернетақтасы қуатсыз USB хабы болып

табылады.

Кесте 10-3

Mac OS X жүйесінің ақаулары (жалғасы)

204 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

A