HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп)

background image

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп)

1.

Əрбір HP LaserJet баспа картриджін өзінің қорабына жəне қапшығына салыңыз.

2.

Жəшіктерді байлайтын немесе орайтын таспамен бірге байлау керек. Бір қаптаманың
салмағы 31 кг (70 фунт) дейін болуы мүмкін.

3.

Бір алдын ала төленген тасымалдау затбелгісін қолданыңыз.

НЕМЕСЕ

1.

Өзіңіздің ыңғайлы қорабыңызды пайдаланыңыз немесе

www.hp.com/recycle

торабынан не

1-800-340-2445 телефоны арқылы тегін жинақтау қорабын сұратыңыз (HP LaserJet баспа
картридждерінің 31 кг (70 фунт) дейін салмағын көтереді).

2.

Бір алдын ала төленген тасымалдау затбелгісін қолданыңыз.