HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қосымша ақпарат алу үшін

background image

Қосымша ақпарат алу үшін

Мынадай қоршаған ортаны қорғауға байланысты тақырыптар туралы ақпарат алу үшін:

Осы өнім жəне HP компаниясының көптеген байланысты өнімдері үшін қоршаған ортаны
қорғауына қатысты ақпарат парағы

HP компаниясының қоршаған ортаны қорғау туралы ұстанымы

HP компаниясынын қоршаған ортаны қорғау қатысты мəселелерді басқару жуйесі

HP компаниясының қызмет ету мерзімі біткен өнімдерді қайтару жəне қайта пайдалану
бағдарламасы

Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парақтары

www.hp.com/go/environment

немесе

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

сайтына

кіріңіз.

230 Қосымша D Нормативтік ақпарат

KKWW