HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Бөлшектерге, керек-жарақтарға және жабдықтарға тапсырыс беру

background image

Бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға

тапсырыс беру

Жабдықтар мен қағазға тапсырыс беру

www.hp.com/go/suresupply

Шынайы HP бөлшектеріне не керек-жарақтарына
тапсырыс беру

www.hp.com/buy/parts

Қызмет көрсету орталығы немесе қолдау көрсетуші
провайдерлер арқылы тапсырыс беру

HP өкілетті қызмет көрсету орталығымен немесе қолдау
көрсетуші провайдермен хабарласыңыз.

HP бағдарламалық құралы арқылы тапсырыс беру

HP Easy Printer Care бағдарламалық жасақты
пайдалану 112-бетте

Енгізілген веб-серверін пайдалану 115-бетте

206 Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар

KKWW