HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Түрі және өлшемі

background image

Түрі жəне өлшемі

Түрі немесе өлшемі бойынша басып шығару - сіз қағаздың дұрыс түрі мен өлшемі салынған
науадан ала отырып басып шығаруды қалайтыныңызды білдіреді. Қағазды қайнар көзі емес, түрі
бойынша таңдау науаларды бекітуге тең жəне арнайы қағазды байқамай пайдаланудан қорғауға
көмектеседі. Мысалы, егер науа бланктерге конфигурацияланған болса жəне сіз ақ қағазды
таңдасаңыз, өнім сол науадағы бланктерді алмайды. Оның орнына ол ақ қағаз салынған жəне
өнімнің басқару панелінде ақ қағазға конфигурацияланған науадан алады.

Қағазды түрі мен өлшемі бойынша таңдау қағаз түрлерінің көбі бойынша елеулі түрде жақсы
нəтижеге қол жеткізу мүмкіндігін береді. Қате параметрді пайдалану баспа сапасының
қанағаттандырарлықсыз болуына əкеп соғады. Жапсырмалар немесе диапозитивтер сияқты

KKWW

Науаларды конфигурациялау

89

background image

арнайы медиа түрлерін əрқашан Type (Түр) бойынша басыңыз. Мүмкіндігінше конверт өлшемі
бойынша басып шығарыңыз.

Түрі немесе өлшемі бойынша басып шығару үшінтүрді немесе өлшемді бағдарламалық
құралыңызға байланысты Page Setup (Бет баптаулары) диалог терезесінен, Print (Басып
шығару) диалог терезесінен немесе Print Properties (Баспа қасиеттері) диалог терезесінен
таңдаңыз.

Егер сіз əдетте қағаздың нақты түріне немесе өлшеміне басып шығаратын болсаңыз, науаны
сол түрге немесе өлшемге конфигурациялаңыз. Тапсырмаңызды басып шығаратын түрді
немесе өлшемді таңдағаныңыздан кейін өнім қағазды автоматты түрде сол түрге немесе
өлшемге конфигурацияланған науадан алатын болады.

90

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW