HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Сілтеме жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері

background image

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

Баспа серверінің сілтеме жылдамдығы мен байланыс режимі желіге сəйкес болуы тиіс. Көп
жағдайларда өнімді автоматты күйде қалдырыңыз. Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу
параметрлерін дұрыс өзгертпеу өнімнің басқа желілік құрылғылармен байланысына кедергі
жасауы мүмкін. Егер сізге өзгертулер енгізу қажет болса, өнімнің басқару панелін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Осы параметрлерге өзгертулер енгізу өнімнің өшіп, қайта қосылуына əкеп соғады.

Өзгертулерді өнім бос тұрғанда ғана енгізіңіз.

1.

Мəзір

батырмасын басыңыз.

2.

Төмендегі мəзірлердің əрқайсысын ашыңыз. Оны бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басып,
оны таңдау үшін

OK

түймесін басыңыз.

a.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ

b.

I/O

c.

ЕНГІЗІЛГЕН JETDIRECT МƏЗІРІ

d.

СІЛТЕМЕ ЖЫЛДАМДЫҒЫ

3.

Келесі опциялардың бірін бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басыңыз.

Параметр

Сипаттамасы

АВТО

Баспа сервері өзін автоматты түрде желіде рұқсат етілген ең жоғарғы
сілтеме жылдамдығымен жəне байланыс күйімен конфигурациялайды.

ЖАРТЫ 10T

10 мегабайт секундта (МБ/сек), жартылай дуплексті жұмыс

ТОЛЫҚ 10T

10 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

ЖАРТЫ 100TX

100 Mб/сек, жартылай дуплексті жұмыс.

ТОЛЫҚ 100TX

100 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

АВТО 100TX

Автокелістіруді ең үлкен 100 Mб/сек сілтеме жылдамдығы бойынша
шектейді.

ТОЛЫҚ 1000TX

1000 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

4.

OK

батырмасын басыңыз. Өнім өшіріліп, қайта қосылады.

72

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

6