HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасынан қолмен конфигурациялау.

background image

IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасынан қолмен конфигурациялау.

IPv6 мекенжайын қолмен орнату үшін басқару тақтасы мəзірлерін пайдаланыңыз.

1.

Мəзір

батырмасын басыңыз.

2.

Төмендегі мəзірлердің əрқайсысын ашыңыз. Оны бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басып,
оны таңдау үшін

OK

түймесін басыңыз.

a.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ

b.

I/O

c.

ЕНГІЗІЛГЕН JETDIRECT МƏЗІРІ

d.

TCP/IP

e.

IPV6 ПАРАМЕТРЛЕРІ

f.

МЕКЕНЖАЙЫ

70

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

g.

ҚОЛМЕН ЕНГІЗІЛЕТІН ПАРАМЕТРЛЕР

h.

ҚОСУ

i.

ҚОСУЛЫ

j.

МЕКЕНЖАЙЫ

3.

Мекенжайды енгізу үшін санды пернетақтаны пайдаланыңыз немесе жоғары көрсеткісін
немесе төмен көрсеткісін басыңыз.

OK

түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Егер мекенжайды енгізу үшін көрсеткі түймешіктерін пайдалансаңыз, онда əрбір

таңбаны енгізгеннен кейін

OK

түймесін басуыңыз қажет.

4.

тоқтату таңбасын таңдау үшін жоғары көрсеткісін не төмен көрсеткісін басыңыз.

OK

батырмасын басыңыз.

5.

Дайын күйіне оралу үшін

Мəзір

батырмасын басыңыз.