HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қолдаулы желілік протоколдар

background image

Қолдаулы желілік протоколдар

Өнім TCP/IP желілік протоколды қолдайды.

Кесте 5-1

Басып шығару

Қызмет аты

Сипаттамасы

port9100 (Тікелей режим)

Басып шығару қызметі

Желілік принтер «демоны» (LPD)

Басып шығару қызметі

Қосымша LPD (таңдамалы LPD кезектері)

Протокол мен бағдарламалар TCP/IP жүйелеріне
орнатылған желілік принтердің кезекке қою қызметтерімен
байланысты.

FTP

Жүйелер арасында деректер беруге арналған TCP/IP
утилитасы.

WS баспасы

HP Jetdirect баспа серверіндегі Microsoft Web Services for
Devices (WSD) баспа қызметтерін пайдаланады.

WS анықтау

HP Jetdirect баспа серверіндегі Microsoft WS анықтау
протоколдарына рұқсат береді.

Кесте 5-2

Желілік құрылғыны табу

Қызмет аты

Сипаттамасы

SLP (Қызмет іздеу протоколы)

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғыны табу протоколы. Негізінен
Microsoft бағдарламалары үшін қолданылады.

Bonjour

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғыны табу протоколы. Негізінен
Apple Macintosh бағдарламалары үшін қолданылады.

Кесте 5-3

Хабар алмасу жəне басқару

Қызмет аты

Сипаттамасы

HTTP (гипермəтіндік файлдарды жіберу протоколы)

Веб-браузерлерге енгізілген веб-сервермен байланысқа
шығуға мүмкіндік береді.

EWS (енгізілген веб-сервер)

Сізге өнімді Веб-браузері арқылы басқару мүмкіндігін
береді.

KKWW

Желі конфигурациясы

67

background image

Қызмет аты

Сипаттамасы

SNMP (желілік басқарудың қарапайым протоколы)

Желі бағдарламаларымен өнімді басқару үшін
пайдаланылады. SNMP v1, SNMP v3 жəне стандартты
MIB-II (Басқару мəліметтерінің базасы) нысандары
қолданылады.

LLMNR (Байланыстың жергілікті кеңінен тарату
ажыратымдылығы)

Өнімнің LLMNR сұрауларына IPv4 жəне IPv6 арқылы жауап
беруін көрсетеді.

TFTP конфигурациясы

HP Jetdirect баспа сервері үшін SNMP не стандартты емес
параметрлер сияқты қосымша конфигурациялау
параметрлері бар конфигурациялау файлын жүктеуге
TFTP конфигурасын пайдалануға мүмкіндік береді.

Кесте 5-4

IP мекенжайын жазу

Қызмет аты

Сипаттамасы

DHCP (хостты динамикалық конфигурациялау протоколы) IP адресін автоматты беру үшін. Өнім IPv4 жəне IPv6

параметрлерін қолданады. DHCP сервері өнімге IP
адресін береді. Негізінен, өнімнің DHCP серверінен IP
адресін алуы үшін пайдаланушының араласуы қажет
етілмейді.

BOOTP (жүктеу протоколы)

IP адресін автоматты беру үшін. BOOTP сервері өнімге IP
адресін береді. Серверден IP адресін алу үшін BOOTP
серверіне өнімнің MAC аппараттық құрал адресін енгізу
үшін администратор қажет етіледі.

Авто IP

IP адресін автоматты беру үшін. DHCP немесе BOOTP
сервері болмаса, өнім бұл қызметті бірегей IP адресін құру
үшін пайдаланады.

Кесте 5-5

Қауіпсіздік мүмкіндіктері

Қызмет аты

Сипаттама

IPsec/Желіаралық қалқан

IPv4 жəне IPv6 желілерінде желі қабатының қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді. Желіаралық қалқан IP трафигін
қарапайым басқарумен қамтамасыз етеді. IPsec қосымша
қорғаумен аутентификация жəне шифрлау протоколдары
арқылы қамтамасыз етеді.

Kerberos

Төлқұжат деп аталатын бірегей кілтті желіге тіркелген əр
пайдаланушыға тағайындау арқылы ашық желіде жеке
ақпаратпен алмасуға мүмкіндік береді. Содан кейін
төлқұжат жіберушіні анықтау үшін хабарларға енгізіледі.

SNMP v3

Пайдаланушы аутентификациясымен жəне деректер
құпиялылығымен шифрлау арқылы қамтамасыз ететін
SNMP v3 технологиясына арналған пайдаланушы
негізіндегі қауіпсіздік моделін пайдаланады.

Қатынау басқару тізімі (ACL)

Жеке хост жүйелерін немесе HP Jetdirect баспа серверіне
рұқсат етілген желілік хост жүйелерін жəне бекітілген
желілік өнімді көрсетеді.

Кесте 5-3

Хабар алмасу жəне басқару (жалғасы)

68

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

Қызмет аты

Сипаттама

SSL/TLS

Жеке құжаттарды интернет арқылы жіберуге жəне клиент
пен серверлік бағдарламалар арасындағы құпиялылық
пен деректер тұтастығына кепілдік беруге мүмкіндік
береді.

IPsec пакеттік конфигурациясы

Өнімнен-өнімге дейінгі IP трафигін қарапайым басқару
арқылы желі қабатының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Бұл протокол шифрлау мен аутентификация
артықшылықтарымен қамтамасыз етіп, көптеген
конфигурацияға рұқсат береді.