HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Енгізілген бағдарламалық құралды жаңарту үшін флэшпен орындалатын файлды пайдалану

background image

Енгізілген бағдарламалық құралды жаңарту үшін флэшпен орындалатын файлды

пайдалану

Бұл өнімнің флэшке негізделген жады бар, сондықтан енгізілген бағдарламалық құралды жаңарту
үшін флэштің енгізілген бағдарламалық құралының (.EXE) файлын пайдалануыңызға болады.
Бұл файлды

www.hp.com/go/ljp3010series_firmware

торабынан жүктеңіз.

ЕСКЕРІМ:

Бұл əдісті пайдалану үшін өнімді компьютеріңізге USB кабелі арқылы тікелей жалғап,

осы өнімге арналған принтер драйверін компьютеріңізге орнатыңыз.

1.

Конфигурациялау бетін басып шығарып, TCP/IP мекенжайын жазып алыңыз.

2.

Компьютеріңзден .EXE файлын тауып, файлды ашу үшін екі рет басыңыз.

3.

Select Printer to Update (Принтерді жаңартуға таңдау) ашылмалы тізімінен осы өнімді
таңдаңыз. Жаңарту үрдісін бастау үшін Start (Бастау) батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Өнімді өшірмеңіз немесе осы үрдіс кезінде баспа тапсырмасын жіберіп

жүрмеңіз.

4.

Үрдіс аяқталғанда күлімдеген бет белгішесі диалог терезесіне шығады. Exit (Шығу) түймесін
басыңыз.

5.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

6.

Басқа конфигурациялау бетін басып шығарып, тізімдегі жаңа енгізілген бағдарламалық
құралдың мерзімдік кодын тексеріңіз.