HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ықпал етілетін деректер

background image

Ықпал етілетін деректер

Дискіні қауіпсіз өшіру мүмкіндігі арқылы ықпал етілетін (қамтылатын) деректер баспа үрдісі
кезінде жасалған уақытша файлдарды, сақталған тапсырмаларды, деректерді тексеру мен
ұстауды, дискіге негізделген қаріптерді, дискіге негізделген макростарды (қалыптар), мекенжай
кітапшаларын жəне НР жəне үшінші тарап бағдарламаларын қамтиды.

ЕСКЕРІМ:

Лайықты өшіру режимі қойылғаннан кейін сақталған тапсырмалар өнімдегі

ТАПСЫРМАНЫ ТАБУ мəзірі арқылы жойылғанда ғана олар қауіпсіз түрде үстіне жазылады.

Бұл мүмкіндік стандартты параметрлерді, бет санауыштарын жəне ұқсас деректерді сақтауға
пайдаланылатын флэшке негізделген өнімнің ұзақ уақытты RAM (NVRAM) дискісіне ықпал
етпейді. Бұл мүмкіндік жүйенің RAM дискісіне (біреуі пайдаланылғанда) сақталған деректерге
əсер етпейді. Бұл мүмкіндік флэшке негізделген жүйелік жүктелмелі RAM дискісіне сақталған
деректерге ықпал етпейді.

Дискіні қауіпсіз өшіру режимін өзгерту дискідегі алдыңғы деректердің үстіне жазбайды жəне
бірден дискіге толық санитарлық тексеру жүргізбейді. Дискіні қауіпсіз өшіру режимін өзгерту, өшіру
режимі өзгертілгеннен кейін тапсырмаларға арналған уақытша деректерді өнімнің қалай
тазалайтынын өзгертеді.