HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Macintosh жүйесіне арналған баспа баптауларының басымдылығы

background image

Macintosh жүйесіне арналған баспа баптауларының басымдылығы

Баспа баптауларындағы өзгертулер өздеріне жасалағанына қарай басымды болады:

56

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW

background image

ЕСКЕРІМ:

Командалар мен диалог терезелерінің атаулары бағдарламалық құралыңызға

тəуелді түрде өзгешеленуі мүмкін.

Бет Орнатпасы диалог терезесі: Осы диалог терезесін ашу үшін Page Setup (Бет
Орнатпалары) немесе баламалы командасын өзіңіз жұмыс істеп отырған
бағдарламаңыздың File (Файл) мəзірінен таңдаңыз. Осы жерде өзгертілген баптаулар кез
келген өзге жердегі баптаулардың орнын басады.

Баспа диалог терезесі: Осы диалог терезесін ашу үшін Print (Басып шығару), Print Setup
(Баспа Орнатпалары) немесе баламалы командасын өзіңіз жұмыс істеп отырған
бағдарламаңыздың File (Файл) мəзірінен таңдаңыз. Print (Басып шығару) диалог
терезесінде өзгертілген баптаулар басымдылығы төмен болып табылады жəне
өзгертулердің орнын баспайды Page Setup (Бет орнатпалары) диалог терезесіндегі.

Стандартты принтер драйверінің баптаулары: Стандартты принтер драйверінің
баптаулары барлық баспа тапсырмаларында пайдаланылатын баптауларды белгілейді,
егер баптаулар Page Setup (Бет Орнатпалары), Print (Басып шығару) немесе Printer
Properties
(Принтер Қасиеттері) диалог терезесінде өзгертілмесе.

Принтердің басқару панелінің баптаулары: Принтердің басқару панеліндегі баптаулар
өзгертулерінің өзге жерлерде жасалған өзгертулерге қарағанда басымдылығы төмен.

KKWW

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар

57