HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Өнім мүмкіндіктері

background image

Өнім мүмкіндіктері

Мүмкіндік

Сипаттамасы

Өнімділігі

540 МГц процессор

Пайдаланушы интерфейсі

Басқару панелінің анықтамасы

Сандық пернетақтасы бар 4 жолды графикалық дисплей. (Пернетақта негізгі модельдің
жинағына кірмейді)

HP Easy Printer Care бағдарламалық құралы (Вебке негізделген мəртебе жəне
ақаулықтарды түзету құралы)

Windows® жəне Macintosh принтер драйверлері

Қолдау алып, қамсыздандыру құралдарына тапсырыс беру үшін енгізілген Веб сервері
(тек желіге қосылған модельдерде)

Принтер драйверлері

Windows жүйесіне арналған HP PCL 5 Əмбебап Баспа Драйвері (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6

Windows жүйесіне арналған HP postscript эмуляцияланған Əмбебап Баспа Драйвері (HP
UPD PS)

Ажыратымдылық

FastRes 1200 іскерлік мəтіндер мен графикаға жылдам, жоғары сапалы баспаның 1200
нүкте-дюймге (н/д) баспаны қамтамасыз етеді

ProRes 1200 штрих сызықты жəне графикалы суреттердің ең жақсы сапалы 1200 н/д
баспаны қамтамасыз етеді

600 н/д ең жылдам басып шығаруды қамтамасыз етеді

Сақтау мүмкіндіктері

Қаріптер, қалыптар жəне басқадай макростар

Тапсырманы ұстап қалу

Қаріптер

103 PCL үшін жəне 93 HP UPD postscript эмуляциясы үшін қол жетімді ішкі
масштабталатын қаріп

80 құрылғыдағыға сəйкес TrueType форматындағы бағдарламалық құрал шешімдерімен
қолжетімді экрандық қаріп

Қосымша қаріптерді USB арқылы қосып алуға болады

Керек-жарақтар

HP 500 парақтық кіріс науасы (екі қосымша науаға дейін)

Жалғау қабілеті

Hi-Speed Host USB 2.0 қосылымы

IPv4, IPv6 жəне IP Security протоколдары бар HP Jetdirect толық мүмкіндікті кірістірілген
баспа сервері (тек n, dn жəне x модельдері үшін).

Өнімнің алдыңғы жағында тасымалы баспа құрылғысына арналған USB порты бар

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралы

Жақсартылған əперу/шығару (EIO) слоты

6

Бап 1 Өнімнің негізгі сипаттамалары

KKWW

background image

Мүмкіндік

Сипаттамасы

Қамсыздандыру материалдары

Қамсыздандыру материалдарының күйі бетінде тонер деңгейі, бет санағы жəне қалған
қызмет уақытының есептелген пайыздық көрсеткіші туралы ақпарат бар.

Баспа картридждері туралы ақпарат алу үшін

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

сайт

бетін қараңыз.

Өнім шынайы HP баспа картриджінің орнатылғандығын тексереді.

Интернетке қосылған қамсыздандыру материалдарына тапсырыс беру (HP Easy Printer
Care пайдалану арқылы) мүмкіндігі

Қолдаулы операциялық жүйе

Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008
жəне Windows Vista®

Macintosh OS X V10.3, V10.4, V10.5 жəне одан жаңа

Novell NetWare

UNIX®

Linux

Қауіпсіздік

Дискіні қауіпсіз өшіру

Қауіпсіздік кілті (қосымша)

Тапсырманы ұстап қалу

Сақталған тапсырмаларға арналған пайдаланушы PIN аутентификациясы

IPsec қауіпсіздігі

HP шифрланған жоғары тиімділікті EIO қатты дискісі (қосымша)

Үшінші тараптардың қауіпсіздік құрылғыларын орнатуға арналған жабдықтарды қосу
қалтасы (негізгі модельдің жинағына кірмейді)

Қол жетімділігі

Интернеттегі пайдаланушы нұсқауы экрандық мəтін оқу құралдарымен үйлесімді.

Баспа картриджін бір қолмен алып, салуға болады.

Барлық есіктер мен жаппаларды бір қолмен ашып, жабуға болады.

Қағазды 1-Науаға бір қолмен салуға болады.

KKWW

Өнім мүмкіндіктері

7