HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Сақталған тапсырманы басып шығару

background image

Сақталған тапсырманы басып шығару

1.

Егер өнімде сандық пернетақта болса,

мəзірін ашу үшін қалта түймесін ТАПСЫРМАНЫ

ТАБУ басыңыз.

–немесе–

Мəзір

түймесін басыңыз. ТАПСЫРМАНЫ ТАБУ мəзірін бөлектеу үшін төмен көрсеткісін

басыңыз, содан кейін

OK

түймесін басыңыз.

2.

Пайдаланушы атын бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басыңыз, содан кейін

OK

батырмасын

басыңыз.

3.

Тапсырма атын бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басыңыз, содан кейін

OK

батырмасын

басыңыз.

БАСЫП ШЫҒАРУ немесе БАСЫП ШЫҒАРУ ЖƏНЕ ЖОЮ опциясы бөлектенеді.

4.

OK

немесе БАСЫП ШЫҒАРУ опциясын таңдау үшін БАСЫП ШЫҒАРУ ЖƏНЕ ЖОЮ

батырмасын басыңыз.

5.

Егер тапсырма PIN кодын талап етсе, PIN кодын енгізу үшін сандық пернетақтаны
пайдаланыңыз немесе жоғары көрсеткісін немесе төмен көрсеткісін басып, одан кейін

OK

түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Егер сіз PIN кодын енгізу үшін жоғары көрсеткісін немесе төмен көрсеткісін

пайдалансаңыз, əр саннан кейін

OK

батырмасын басыңыз.

6.

Тапсырма сақталғанда драйверде көрсетілген көшірмелер санын басып шығару үшін

OK

түймесін басыңыз.

–немесе–

Тапсырманы сақтаған кезде драйверде анықтаған əртүрлі көшірме сандарын басып шығару
үшін, көшірме сандарын таңдау үшін сандық пернетақта немес жоғарғы көрсеткі немесе
төмен көрсеткіні басыңыз, одан кейін

OK

түймесін басыңыз.