HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Сақталған тапсырманы жасау

background image

Сақталған тапсырманы жасау

Сақталған тапсырманы жасау үшін принтер драйверін пайдаланыңыз.

Windows

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Баспа) командасын тандаңыз.

2.

Properties (Қаситеттері) тармағын басып, одан кейін Job Storage
(Тапсырманы сақтау) жиекбелгісін басыңыз.

3.

Қалаған тапсырманы сақтау режимін таңдаңыз.

Көбірек ақпарат алу үшін, қараңыз

Тапсырмаларды сақтау опциясын

орнату 106-бетте

.

Macintosh

1.

Файл мəзіріндегі Басып шығару опциясын таңдаңыз.

2.

Жұмысты сақтау мəзірін ашыңыз.

3.

Ашылмалы тізімдегі Жұмысты сақтау режимі сақтаулы тапсырманың
түрін таңдаңыз.

Көбірек ақпарат алу үшін, қараңыз

Тапсырмаларды сақтау 64-бетте

.

ЕСКЕРІМ:

Тапсырманы ұзағынан сақтау үшін жəне өнімнің басқа тапсырмалар үшін орын қажет

болғанда тапсырманы жоюйын болдырмау үшін, драйверде Stored Job (Сақталған тапсырма)
опциясын таңдаңыз.

KKWW

Тапсырмаларды сақтау мүмкіндіктерін пайдалану

97