HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Күту режимін өшіру немесе қосу

background image

Күту режимін өшіру немесе қосу

1.

Мəзір

батырмасын басыңыз.

2.

Төмендегі мəзірлердің əрқайсысын ашыңыз Оны бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басып,
оны таңдау үшін

OK

түймесін басыңыз.

a.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ

b.

ЫСЫРУЛАР

c.

КҮТУ РЕЖИМІ

3.

ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ параметрін таңдау үшін жоғары немесе төмен көрсеткілерін /

басыңыз, одан кейін

OK

түймесін басыңыз.

4.

Мəзір

батырмасын басыңыз.