HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - „Hewlett-Packard“ ribota garantija

background image

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP PRODUKTAS

RIBOTOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ

„HP LaserJet“ P3015, P3015d, P3015n, CP3015dn, CP3015x Vienerių metų ribota garantija

HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir
gamybos defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus
garantijos galiojimo metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti
gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos nurodytu
laikotarpiu neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai prijungta ir
naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių
defektų savo programinių funkcijų nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali
pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami
grąžinsite gaminį.

HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos
yra skirtos naudoti būtent tame gaminyje.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) netinkamos ar nepakankamos priežiūros ar
kalibravimo, (b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų
naudojimo, (c) neteisėto įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam
tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar
priežiūros.

PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS GARANTIJOS YRA
IŠSKIRTINĖS IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI
IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO
PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.
Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio
apribojimai, todėl nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras
juridines teises. Be to, jūs galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir
teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų.
HP dėl teisinių arba normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad
jis galėtų veikti šalyje/regione, kuriam produktas nebuvo skirtas.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL
GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS.
IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ
TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR
DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar
provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiams nuostoliams neleidžiami,
todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE
NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS
PARDUOTAM PRODUKTUI.

206 Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl

„LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos garantijos

HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu
būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus
techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai.

Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku problemos
aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai
HP pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą gaminį.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ
IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA,
NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO,
PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ
TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR
DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE
NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS
PARDUOTAM PRODUKTUI.

LTWW