HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sistemos sąrankos meniu

background image

Sistemos sąrankos meniu

Naudodamiesi SISTEMOS SĄRANKA meniu galite keisti gaminio konfigūracijos numatytuosius
nustatymus, pvz., budėjimo režimo, asmeninio gaminio nustatymo (kalbos) ir strigčių šalinimo.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką , pasirinkite meniu KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ,

tada pasirinkite meniu SISTEMOS SĄRANKA.

PASTABA:

Žvaigždute (*) pažymėtos vertės yra numatytosios vertės. Kai kuriuose meniu

elementuose numatytųjų nustatymų nėra.

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

DATA / LAIKAS

DATA

– – – – /[MM]/[DD] METAI =

[MMMM]/– – /[DD] MĖNUO=

[MMMM]/[MM]/– – DIENA =

Nustatykite tikslią datą. Metų
diapazonas yra nuo 2009 iki 2037.

DATOS FORMATAS

MMMM/MM/DD*

MM/DD/MMMM

DD/MM/MMMM

Pasirinkite tvarką, kuria metai,
mėnuo ir diena nurodomi datoje.

LAIKAS

– – :[MM] [PM] VALANDA =

[HH]: – – [PM] MINUTĖ=

[HH]:[MM] – – AM/PM=

Pasirinkite laiko rodymo
konfigūraciją.

LAIKO FORMATAS

12 VALANDŲ*

24 VALANDOS

Pasirinkite, ar norite naudoti
formatą 12 VALANDŲ ar 24
VALANDOS
.

UŽDUOTIES SAUGOJIMO
LIMITAS

Nuolatinė vertė

Diapazonas: 1–100

Numatytoji vertė = 32

Nurodykite greito kopijavimo
darbų, kuriuos galima išsaugoti
spausdintuve, skaičių.

UŽDUOČIAI SKIRTAS LAIKAS

IŠJUNGTA*

1 VALANDA

4 VALANDOS

1 DIENA

1 SAVAITĖ

Nustatykite laiką, kurį greito
kopijavimo darbai saugomi, prieš
automatiškai ištrinant juos iš eilės.
Šis meniu elementas rodomas tik
jei sumontuotas kietasis diskas.

RODYTI ADRESĄ

Automatinis

IŠJUNGTA*

Nurodykite, ar gaminio IP adresas
bus rodomas ekrane su pranešimu
Parengtas.

„QUIET MODE“ (TYLOS
REŽIMAS)

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Sumažinkite spausdinimo metu
kylantį triukšmą. Įjungus šį
nustatymą, įrenginys spausdina
mažesniu greičiu.

ELGESYS SU DĖKLU

Derinimo pulte kontroliuokite, kaip
gaminys tvarko popieriaus dėklus
ir susijusius paraginimus.

26

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

NAUDOTI PAGEIDAUJAMĄ
DĖKLĄ

IŠIMTINAI*

PIRMAS

Nustatykite, kaip elgtis su
užduotimis su nustatytu įvedimo
dėklu.

IŠIMTINAI: gaminys niekada
nesirenka kito dėklo, jei
vartotojas nurodė, kad turi
būti naudojamas konkretus
dėklas, net jei tas dėklas
tuščias.

PIRMAS: gaminys gali
ištraukti kitą dėklą, jei
nurodytas dėklas tuščias, net
jei vartotojas konkrečiai
nurodė užduočiai naudotiną
dėklą.

ĮVEDIMO RANKINIU BŪDU
UŽKLAUSA

VISADA*

NEBENT ĮKELTAS

Nurodykite, ar turi būti rodomas
rankinio įvedimo pranešimas, kai
užduoties tipas ar formatas
neatitinka formato ar tipo,
konfigūruoto 1 dėklui.

VISADA: paraginimas
rodomas visada prieš
spausdinant rankinio įvedimo
užduotį.

NEBENT ĮKELTAS:
pranešimas rodomas tik jei
universalus dėklas tuščias
arba neatitinka užduoties
formato ar tipo.

PS ATIDĖJIMO TERPĖ

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Nurodykite, kaip popierius
tvarkomas, kai spausdinama iš
„Adobe PS“ spausdintuvo
tvarkyklės.

ĮJUNGTA: Naudokite HP
popieriaus tvarkymo modelį.

IŠJUNGTA: Naudokite
„Adobe PS“ popieriaus
tvarkymo modelį.

UŽKLAUSA APIE DYDĮ /
TIPĄ

EKRANAS*

NERODYTI

Nurodykite, ar uždarant dėklą bus
rodomas dėklo konfigūracijos
pranešimas.

EKRANAS: Dėklą uždarius,
rodomas dėklo konfigūracijos
pranešimas. Galite
konfigūruoti dėklo formatą ar
tipą tiesiogiai iš šio
pranešimo.

NERODYTI: Dėklo
konfigūracijos pranešimas
nerodomas.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

27

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

NAUDOTI KITĄ DĖKLĄ

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Įjunkite arba išjunkite derinimo
pulto paraginimą rinktis kitą dėklą,
kai nurodytas dėklas yra tuščias.

ĮJUNGTA: Gaminys
užklausia, ar popierių įdėti į
pasirinktą dėklą, ar pasirinkti
kitą dėklą.

IŠJUNGTA: Gaminys
paragina vartotoją įdėti
popieriaus į iš pradžių
pasirinktą dėklą.

DVIPUSIAI TUŠTI LAPAI

Automatinis*

TAIP

Kontroliuokite, kaip gaminys
atlieka dvipusio spausdinimo
užduotis.

Automatinis: Įjungiamas
sumanusis dvipusis
spausdinimas, kuris nurodo
gaminiui neapdoroti abiejų
pusių, jei kita pusė tuščia. Tai
gali padidinti spausdinimo
spartą.

TAIP: Atjungiamas išmanusis
dvipusis spausdinimas ir
dupleksas priverčiamas
apversti popieriaus lapą, net
jei spausdinama tik ant
vienos jo pusės.

PASTABA:

Ši parinktis galima

tik spausdintuve HP LaserJet
P3011n arba spausdintuve
HP LaserJet P3011dn.

VAIZDO SUKIMAS

STANDARTINIS*

ALTERNATYVUS

Pasirinkite nustatymą
ALTERNATYVUS, jei turite
problemų su vaizdų sulyginimu iš
anksto išspausdintose formose.

MIEGO REŽIMAS ATIDĖTAS

1 MINUTĖ

15 MINUČIŲ

30 MINUČIŲ*

45 MINUTĖS

60 MINUČIŲ

90 MINUČIŲ

2 VALANDOS

Sumažinama sunaudojama galia,
kai gaminys nenaudojamas
pasirinktą laikotarpį.

ŽADINIMO LAIKAS

<SAVAITĖS DIENA>

IŠJUNGTA*

PASIRINKTINIS

Konfigūruokite kasdienį gaminio
„pabudimo“ laiką.

EKRANO ŠVIESUMAS

Diapazonas yra nuo 1 iki 10.

Nustatykite derinimo pulto ekrano
šviesumą. Numatytasis
nustatymas yra 5.

28

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

ASMENYBĖ

Automatinis*

PCL

PDF

PS

Nustatykite numatytąjį asmeninį
nustatymą.

IŠTRINAMI PERSPĖJIMAI

UŽDUOTIS*

ĮJUNGTA

Nustatoma, ar panaikinti įspėjimą
derinimo pulte arba kada
siunčiama kita užduotis.

AUTOMATINIS TĘSIMAS

IŠJUNGTA

ĮJUNGTA*

Nustatoma gaminio elgsena, kai
sistema generuoja automatinę
tęstinę klaidą.

STRIGTIES ATITAISYMAS

Automatinis*

IŠJUNGTA

ĮJUNGTA

Nustatykite, ar įvykus strigčiai
spausdintuvas bandys pakartotinai
išspausdinti puslapius.

Automatinis: Gaminys spausdins
puslapius iš naujo, jei bus
pakankamai atminties dvipusiam
spausdinimui visu greičiu.

RAM DISKAS

Automatinis*

IŠJUNGTA

Nustatoma, kaip konfigūruojama
RAM disko funkcija. Ši parinktis
galima tik jei nėra kietojo disko, o
spausdintuvas turi bent 8 MB
atminties.

Automatinis: Spausdintuvas
nustatys optimalų RAM disko dydį
pagal turimos atminties kiekį.

IŠJUNGTA: RAM diskas yra
išjungtas, tačiau minimali jo dalis
vis dar veikia.

KALBA

Pateikiamas

galimų kalbų sąrašas. Nustatykite spausdintuvo kalbą.

Numatytoji kalba yra ANGLŲ K.