HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdinimo kokybės meniu

background image

Spausdinimo kokybės meniu

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką , pasirinkite meniu KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ,

tada pasirinkite meniu SPAUSDINIMO KOKYBĖ.

PASTABA:

Žvaigždute (*) pažymėtos vertės yra numatytosios vertės. Kai kuriuose meniu

elementuose numatytųjų nustatymų nėra.

Gaminys

Papildomas elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

NUSTATYTI
REGISTRAVIMĄ

Kiekvienam dėklui registravimo
nustatymas perkelia paraštės
išlygiavimą, kad vaizdas būtų puslapio
centre horizontaliai ir vertikaliai. Taip pat
galite išlygiuoti vaizdą priekinėje pusėje
su vaizdu kitoje pusėje.

PRITAIKYTI PADĖKLĄ
<X>

SPAUSDINTI
TIKRINIMO
PUSLAPĮ

X1 PASLINKIMAS

Y1 PASLINKIMAS

X2 PASLINKIMAS

Y2 PASLINKIMAS

Perkelkite nuo -20
iki 20 palei X arba
Y ašį. 0 yra
numatytasis
nustatymas.

Spausdinti bandomąjį puslapį ir atlikti
kiekvieno dėklo sulygiavimo procedūrą.

Kai sukuriamas vaizdas, gaminys
skenuoja puslapiu iš vieno krašto prie
kito, kai lapas tiekiamas į gaminį iš viršaus
į apačią.

Skenavimo kryptis žymima kaip X. X1 yra
skenavimo kryptis vienpusiam puslapiui
arba pirmai dvipusio puslapio pusei. X2
yra skenavimo kryptis antrai dvipusio
puslapio pusei.

Tiekimo kryptis žymima kaip Y. Y1 yra
tiekimo kryptis vienpusiam puslapiui arba
pirmai dvipusio puslapio pusei. Y2 yra
tiekimo kryptis antrai dvipusio puslapio
pusei.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

23

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

„FUSER
MODES“ (KAITINT
UVO REŽIMAI)

Rodomos popieriaus tipų
sąrašas.

ĮPRASTA

„HIGH2“ (DIDELI
S 2)

„HIGH1“ (DIDELI
S 1)

MAŽAI

„LOW1“ (ŽEMAS
1)

Kiekvienam popieriaus tipui taikomas
numatytasis kaitintuvo režimas.
Kaitintuvo režimą keiskite, tik jei patiriate
problemų spausdindami ant tam tikrų tipų
popieriaus. Pasirinkę popieriaus tipą,
galite rinktis tam tipui siūlomą kaitintuvo
režimą.

ATKURTI REŽIMUS

Visus kaitintuvo režimo nustatymus
sugrąžinti į numatytąsias gamyklos
vertes.

OPTIMIZUOTI

Optimizuokite įvairius spausdinimo
režimus, norėdami išspręsti spausdinimo
kokybės problemas.

ATKŪRIMO
OPTIMIZAVIMAS

Visus meniu OPTIMIZUOTI esančius
nustatymus sugrąžinti į numatytąsias
gamyklos vertes.

SKIRIAMOJI GEBA

300

600

„FASTRES
1200“
*

„PRORES 1200“

Nustatoma spausdinimo raiška.

300: Pasiekiama juodraštinė
spausdinimo kokybė.

600: Pasiekiama aukšta teksto
spausdinimo kokybė.

„FASTRES 1200“: pasiekiama 1200 dpi
spausdinimo kokybė, kai reikia greitai ir
kokybiškai spausdinti verslo tekstus ir
grafiką.

„PRORES 1200“: pasiekiama 1200 dpi
spausdinimo kokybė, kai reikia greitai ir
kokybiškai spausdinti linijinius ir grafinius
vaizdus.

„RET“ (RAIŠKOS
DIDINIMO
TECHNOLOGIJA)

IŠJUNGTA

ŠVIESUS

„MEDIUM“ (VIDU
TINIS)
*

TAMSUS

Naudokite Raiškos didinimo
technologijos (REt) nustatymą, jei reikia
spaudinio su lygiais kampais, kreivėmis ir
briaunomis.

REt neturi įtakos spausdinimo kokybei, jei
nustatyta „FASTRES 1200“ arba
„PRORES 1200“ raiška. Visas kitas
spausdinimo raiškas REt pagerina.

24

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

„ECONOMODE“ (E
KONOMIŠKAS
REŽIMAS)

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Ekonomiškas režimas yra savybė, kuri
leidžia gaminiui naudoti mažiau dažų
puslapiui. Pasirinkę šią savybę, galite
pailginti dažų eksploatacinės medžiagos
naudojimo trukmę ir sumažinti puslapio
spausdinimo kainą. Visgi ji taip pat
suprastina spausdinimo kokybę.
Išspausdintas puslapis pakankamas
spausdinti juodraščiams.

HP nerekomenduoja naudoti ekonomiško
režimo visą laiką. Jei režimas
„EconoMode“ naudojamas visą laiką,
tikėtina, kad spausdinimo kasetės
mechaninės dalys susidėvės dar
nesibaigus dažams. Jei spausdinimo
kokybė dėl to blogėja, teks pakeisti
spausdinimo kasetę, net jei joje dar yra
dažų.

„TONER
DENSITY“ (DAŽŲ
TANKIS)

Nuo 1 iki 5

Šviesinti arba tamsinti atspaudą lape.
Šviesiausias nustatymas – 1, o
tamsiausias – 5. Geriausi rezultatai
paprastai gaunami su 3 numatytuoju
nustatymu.

AUTOMATINIS
VALYMAS

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Kai įjungtas automatinis valymas,
gaminys išspausdina valymo puslapį, kai
puslapių skaičius pasiekia VALYMO
INTERVALAS
nustatymą.

VALYMO
INTERVALAS

500*

1000

2000

5000

10000

20000

Kai AUTOMATINIS VALYMAS įjungtas,
ši parinktis nurodo skaičių puslapių, kurie
spausdinami prieš automatiškai
spausdinant valymo puslapį.

AUTOMATINIO
VALYMO DYDIS

LAIŠKAS*

A4

Kai AUTOMATINIS VALYMAS įjungtas,
ši parinktis nurodo popieriaus formatą,
naudojamą valymo puslapiui spausdinti.

SUKURTI VALYMO
PUSLAPĮ

Spausdinamas puslapis su nurodymais,
kaip išvalyti dažų perteklių nuo slėginio
volelio kaitintuve.

PASTABA:

Ši parinktis galima tik

spausdintuvuose HP LaserJet P3011,
HP LaserJet P3015 ir HP LaserJet
P3015n.

APDOROTI
VALDYMO
PUSLAPĮ

Kurti ir apdoroti valymo puslapį, kuriuo
valomas slėginis volelis kaitintuve.
Vykdant valymo procesą išspausdinamas
valymo puslapis. Šį puslapį galima
išmesti.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

25