HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Spausdinimo meniu

background image

Spausdinimo meniu

Šie nustatymai galioja tik užduotims be identifikuotų ypatybių. Daugelyje užduočių būna identifikuotos
visos ypatybės, kurios atšaukia šiame meniu nustatytas vertes.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką , pasirinkite meniu KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ,

tada pasirinkite meniu SPAUSDINIMAS.

PASTABA:

Žvaigždute (*) pažymėtos vertės yra numatytosios vertės. Kai kuriuose meniu

elementuose numatytųjų nustatymų nėra.

Meniu elementas

Vertės

Aprašymas

KOPIJOS

Diapazonas: 1–32000

Nustatyti numatytąjį spausdinimo užduočių
kopijų skaičių. Numatytasis skaičius yra 1.

STANDARTINIS POPIERIAUS DYDIS

Rodomas galimų popieriaus formatų
sąrašas.

Nustatyti numatytąjį popieriaus dydį.

STANDARTINIS PASIRINKTINIO
POPIERIAUS DYDIS

MATAVIMO VIENETAS

X MATMUO

Y MATMUO

Nustatyti numatytąjį bet kokios
pasirinktinės spausdinimo užduoties dydį.

DVIPUSIS

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Įjungti arba išjungti dvipusį spausdinimą.

PASTABA:

Šis meniu galimas tik

modeliuose d, dn ir x.

DVIPUSIS SUSEGIMAS

ILGASIS KRAŠTAS*

TRUMPAS KRAŠTAS

Keisti dvipusio spausdinimo įrišimo kraštą.

PASTABA:

Šis meniu galimas tik

modeliuose d, dn ir x.

PANAIKINTI A4 / LAIŠKĄ

NĖRA

TAIP*

Nustatyti, kad gaminys spausdintų A4
užduotį ant „Letter“ formato popieriaus, jei
neįdėta A4 popieriaus.

ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Nustatymą ĮVEDIMAS RANKINIU BŪDU
daro numatytąjį užduotyse, kurios
neparenka dėklo.

„EDGE TO EDGE
OVERRIDE“ (KRAŠTŲ NEPAISYMAS)

NĖRA*

TAIP

Keisti „Letter“ ir A4 dydžio popieriaus
spausdinimo sritį į 2 mm nuo kairiojo ir
dešiniojo krašto, kai spausdinama ant
vienos pusės. Standartinė spausdinimo
sritis – 4 mm nuo kairiojo ir dešiniojo krašto.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

21

background image

Meniu elementas

Vertės

Aprašymas

KURJERINIS ŠRIFTAS

ĮPRASTAS*

TAMSUS

Pasirinkti šrifto „Courier“ versiją.

Nustatymas TAMSUS yra vidinis „Courier“
šriftas, prieinamas „HP LaserJet“ III serijos
ir senesniuose spausdintuvuose.

A4 PLATUS

NĖRA *

TAIP

Keisti A4 popieriaus spausdinimo sritį.

NĖRA: Spausdinimo sritis yra
septyniasdešimt aštuoni 10 dydžio
simboliai vienoje eilutėje.

TAIP: Spausdinimo sritis yra
aštuoniasdešimt 10 dydžio simbolių vienoje
eilutėje.

SPAUSDINTI PS KLAIDAS

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Spausdinti PS klaidos puslapius.

SPAUSDINTI PDF KLAIDAS

IŠJUNGTA*

ĮJUNGTA

Spausdinti PDF klaidos puslapius.