HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Meniu naudojimas

background image

Meniu naudojimas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Spausdami rodyklę žemyn arba rodyklę aukštyn galite slinkti sąrašais.

3.

Paspausdami mygtuką

Gerai

pasirinkite parinktį.

4.

Paspausdami rodyklę atgal grįžkite į pirmesnį lygį.

5.

Paspausdami

Meniu

mygtuką uždarykite meniu.

6.

Paspaudę žinyno mygtuką galite pamatyti daugiau informacijos apie elementą.

Toliau išvardyti pagrindiniai meniu.

Pagrindiniai meniu

PARODYKITE MAN KAIP

NUSKAITYTI UŽDUOTĮ

INFORMACIJA

POPIERIAUS APDOROJIMAS

„MANAGE SUPPLIES“ (EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
TVARKYMAS)

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

DIAGNOSTIKA

APTARNAVIMAS

14

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW