HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Derinimo pulto schema

background image

Derinimo pulto schema

Naudodamiesi derinimo pultu galite gauti informacijos apie gaminį ir darbų būseną bei konfigūruoti
gaminį.

1

2

3

4

5
6
7
8

11

9

10

14

13

12

Numeris

Mygtukas arba lemputė

Funkcija

1

Derinimo pulto ekranas

Jame rodoma būsenos informacija, meniu, žinyno informacija ir klaidų
pranešimai

2

Rodyklė aukštyn

Leidžia pereiti prie pirmesnio punkto sąraše arba padidinti skaičiaus vertę

3

Meniu

mygtukas

Juo atidaromi ir uždaromi meniu

4

Mygtukas

„OK“

(GERAI)

Išsaugoma pasirinkta punkto vertė

Atliekamas veiksmas, susijęs su derinimo pulto ekrane paryškintu
elementu

Panaikinama klaidos būsena, kai galima

Juo atidaromi meniu, įrenginiui esant Parengtas būsenos

5

Parengtas

lemputė

Šviečia: gaminys prijungtas ir pasiruošęs priimti duomenis spausdinimui.

Nešviečia: gaminys negali priimti duomenų, nes jis atjungtas (laikinai
sustabdytas) arba jame įvyko klaida.

Blyksi: Gaminys atsijungia nuo interneto. Gaminys liaujasi apdorojęs
esamą darbą ir išstumia visus aktyvius puslapius iš popieriaus kelio.

6

Rodyklė žemyn

Leidžia pereiti prie kito punkto sąraše arba sumažinti skaičiaus vertę

7

Duomenys

lemputė

Šviečia: gaminys turi duomenų spausdinimui, bet laukia, kol gaus visus
duomenis.

Nešviečia: gaminys neturi duomenų spausdinimui.

Blyksi: gaminys apdoroja arba spausdina duomenis.

12

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Numeris

Mygtukas arba lemputė

Funkcija

8

Priežiūra

lemputė

Šviečia: gaminyje kilo problema. Žr. derinimo pulto ekraną.

Nešviečia: gaminys veikia be klaidų.

Blyksi: reikia įsikišimo. Žr. derinimo pulto ekraną.

9

Skaičių klaviatūra

PASTABA:

Jos nėra

spausdintuvuose HP LaserJet
P3011 arba HP LaserJet
P3015.

Leidžia įvesti skaičius

10

C

Trynimo mygtukas

PASTABA:

Jos nėra

spausdintuvuose HP LaserJet
P3011 arba HP LaserJet
P3015.

Grąžina numatytąsias parametrų vertės ir uždaro žinyno ekraną

11

Aplanko mygtukas

PASTABA:

Jos nėra

spausdintuvuose HP LaserJet
P3011 arba HP LaserJet
P3015.

Leidžia greitai patekti į NUSKAITYTI UŽDUOTĮ meniu

12

Rodyklė atgal

Leidžia grįžti vienu lygiu meniu medyje arba sumažinti skaičių vienetu

13

Stabdymo mygtukas

Atšaukiamas atliekamas spausdinimo darbas, puslapiai pašalinami iš gaminio

14

Žinyno mygtukas

Paspaudus, suteikiama informacijos apie derinimo pulto ekrane rodomą
pranešimą

Uždaromas žinyno ekranas

LTWW

Derinimo pulto schema

13