HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Diagnostikos meniu

background image

Diagnostikos meniu

Naudokite meniu DIAGNOSTIKA, norėdami vykdyti testus, galinčius padėti rasti ir pašalinti gaminyje
kilusias problemas.

Norėdami pamatyti: paspauskite

Meniu

mygtuką ir pasirinkite meniu DIAGNOSTIKA.

PASTABA:

Žvaigždute (*) pažymėtos vertės yra numatytosios vertės. Kai kuriuose meniu

elementuose numatytųjų nustatymų nėra.

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

SPAUSDINTI ĮVYKIŲ
REGISTRĄ

Spausdinama ataskaita, kurioje
pateikiama 50 paskutinių įrašų
gaminio įvykių registre, pradedant
nuo naujausio.

RODYTI ĮVYKIŲ
REGISTRĄ

Rodoma 50 paskutinių įvykių,
pradedant nuo naujausio.

POPIERIAUS KELIO
JUTIKLIAI

Atliekamas testas su kiekvienu
gaminio jutikliu siekiant nustatyti, ar
jie veikia tinkamai, ir rodoma
kiekvieno jutiklio būklė.

POPIERIAUS KELIO
TIKRINIMAS

Testuojamos su popieriaus
tvarkymu susijusios gaminio
funkcijos, pvz., dėklų konfigūracija.

SPAUSDINTI TIKRINIMO
PUSLAPĮ

Generuojamas puslapis, kuriuo
testuojamos popieriaus tvarkymo
funkcijos. Norėdami testuoti
konkrečius popieriaus kelius, turite
nurodyti reikiamą kelią testui.

ŠALTINIS

VISI DĖKLAI

1 DĖKLAS

2 DĖKLAS*

3 DĖKLAS

„TRAY 4“ (4 DĖKLAS)

Nurodoma, ar bandomasis
puslapis bus spausdinamas iš visų
dėklų, ar iš konkretaus dėklo.

DVIPUSIS

IŠJUNGTA

ĮJUNGTA

Nustatoma, ar į testą bus
įtraukiamas dupleksas.

PASTABA:

Ši parinktis galima tik

HP LaserJet P3011n spausdintuve
ir HP LaserJet P3011dn
spausdintuve.

KOPIJOS

1*

10

50

100

500

Nustatoma, kiek puslapių reikia
siųsti iš nurodyto šaltinio atliekant
testą.

LTWW

Diagnostikos meniu

39

background image

Gaminys

Papildomas elementas

Vertės

Aprašymas

RANKINIS JUTIKLIO
TIKRINIMAS

Atliekami testai siekiant nustatyti,
ar popieriaus kelio jutikliai veikia
tinkamai.

„MANUAL SENSOR
TEST 2“ (RANKINIS
JUTIKLIO TESTAS 2)

Atliekami papildomi testai siekiant
nustatyti, ar popieriaus kelio jutikliai
veikia tinkamai.

KOMPONENTO
TIKRINIMAS

Rodomas turimų komponentų
sąrašas.

Įjunkite atskiras dalis atskirai,
siekdami išskirti triukšmo,
nesandarumo ir kitus techninės
įrangos klausimus.

SPAUSDINIMO /
SUSTABDYMO
TIKRINIMAS

Diapazonas yra 0–60 000
milisekundžių. Numatytoji vertė yra
0.

Spausdinimo kokybės problemos
išskiriamos tiksliau sustabdant
gaminį spausdinimo ciklo viduryje,
nes tai leidžia pamatyti ar vaizdo
kokybė pradeda blogėti. Dėl to
pateikiamas strigties pranešimas,
kurį reikia ištrinti rankiniu būdu. Šį
testą turėtų atlikti priežiūros
atstovas.

„PRINT FUSER TEST
PAGE“ (SPAUSDINTI
KAITINTUVO
BANDOMĄJĮ PUSLAPĮ)

Išspausdinkite šį puslapį, norėdami
nustatyti dabartinę kaitintuvo
būseną.

„SIGNATURE
CHECK“ (PARAŠO
TIKRINIMAS)

„CANCEL IF BAD“ (ATŠAUKTI,
JEI PARAŠAS BLOGAS)
*

„PROMPT IF BAD“ (PARAGINTI,
JEI BLOGAS)

Sukonfigūruokite, kaip
spausdintuvas reaguos į
schemotechnikos naujinimą, jei
schemotechnikos naujinimo kodas
neatitiks gaminio parašo.

40

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW